Литература

Литература „Просвета, Виолета Герджикова и колективЛитература „Просвета, Виолета Герджикова и колектив
На учебниците, по които ще се обучават учениците в Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски"
Литература 150.74 Kb. 1 pg.
преглед
Литература Основни целиЛитература Основни цели
Периодично се емитират дцк с различен срок на финансиране на държавния бюджет, т е на бюджетния дефицит
Литература 58.28 Kb. 1 pg.
преглед
Литература до Освобождението и пътища за нейната модернизацияЛитература до Освобождението и пътища за нейната модернизация
Датата 3 март 1878г – чисто политическа дата, която не може да раздели автономното културно развитие на две
Литература 32.35 Kb. 1 pg.
преглед
Особености на телевизионния мениджмънтОсобености на телевизионния мениджмънт
Особености на телевизионния мениджмънт” © Иво Иванов Драганов; 2011 г. София, България
Литература 53.2 Kb. 1 pg.
преглед
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\"І. Обосновка за обявяване на Природен парк "Беласица"
Състояние на горите в Беласица – история, тенденции и препоръки при стопанисването 14
Литература 2.66 Mb. 19 pg.
преглед
Съдържание увод 2Съдържание увод 2
Целта на настоящата дипломната работа е да се създаде информационна система (ИС), чрез която да се автоматизират дейностите по информационното обслужване на ресторант “морски дракон” гр. Бургас и да се повиши ефективността на работата на неговия персонал
Литература 0.95 Mb. 14 pg.
преглед
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софияАнни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия
В нашата страна има много българска и преводна литература по отделни проблеми на управлението. Липсва цялостно изследване на управлението на недвижими имоти. В книгата е направен опит да се запълни тази празнина
Литература 45.41 Kb. 1 pg.
преглед
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 16Литература 13 > Учебно-образователен пакет 16
Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”
Литература 0.93 Mb. 10 pg.
преглед
Литература за самоподготовкаЛитература за самоподготовка
Регламент (EO) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) №1260/1999
Литература 47.89 Kb. 1 pg.
преглед
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлениетоСъдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението
Литература 19.47 Kb. 1 pg.
преглед
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17
Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”
Литература 1.12 Mb. 10 pg.
преглед
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 гЛитература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г
Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство. Особености на транспортния процес и на транспортната продукция. Роля на транспорта в обществено-икономическото развитие на страната. Транспортът и териториалното разположение на производителните сили
Литература 109.12 Kb. 1 pg.
преглед
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16
Задължения на работодателите за информиране и консултиране на работниците и служителите 64
Литература 1.24 Mb. 10 pg.
преглед
ЛитератураЛитература
Текстът
Литература 0.54 Mb. 5 pg.
преглед
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Литература 124.64 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом