Литература

Литература Работа върху текста „Мравката и захартаЛитература Работа върху текста „Мравката и захарта
Леля Люси обещава на мравките да им
Литература 14 Kb. 1 pg.
преглед
Група: Български език и литератураГрупа: Български език и литература
Литература 188.78 Kb. 1 pg.
преглед
Литература зп български езикЛитература зп български език
Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на
Литература 132.88 Kb. 1 pg.
преглед
„Литература. Историография. Социология, кн. 29, бр. 2/2009 г., 401 стр„Литература. Историография. Социология, кн. 29, бр. 2/2009 г., 401 стр
Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2007  2011) на преподаватели на потп (критерий 1 )
Литература 365.36 Kb. 4 pg.
преглед
Литература (За училища с обучение на роден език и двуезични училища)Литература (За училища с обучение на роден език и двуезични училища)
Важна задача е изучаването и опознаването на българската езикова и литературна култура, по-нататъшно развиване и упражняване на методите и техниките за придобиване на нови знания, развиване на критичното, проблемно мислене
Литература 0.5 Mb. 7 pg.
преглед
Фолклорни представи за света тест литература 5 класФолклорни представи за света тест литература 5 клас
За кой от героите в приказката „Тримата братя и златната ябълка” се отнася пословицата „Стореното добро стократно се връща”
Литература 31.55 Kb. 1 pg.
преглед
Литература за нуждите наЛитература за нуждите на
На основание чл. 101а и 101б за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 отзоп с предмет
Литература 0.94 Mb. 8 pg.
преглед
Междинно ниво по български език и литератураМеждинно ниво по български език и литература
Не ме яж!
Литература 40.28 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение а проект 9 потъващите градове учебен предмет и ядроПриложение а проект 9 потъващите градове учебен предмет и ядро
Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения
Литература 79.29 Kb. 1 pg.
преглед
Примерентес т по български език и литератураПримерентес т по български език и литература
За повечето хора съществуват три вида: дъжд, град и сняг. Те всички започват от миниатюрни капчици или ледени частици. За една дъждовна капка са необходими милион миниатюрни капчици. Някои от частиците в облаците са от вода, други са ледени кристалчета – в зависимост от
Литература 185.96 Kb. 1 pg.
преглед
Примерентес т по български език и литератураПримерентес т по български език и литература
Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова
Литература 111.01 Kb. 1 pg.
преглед
Десетилетия. Градът добива очертанията на анонимен и универсален субект със свои собствен дискурс, всекидневни практики и митотворчество. Препоръчана литератураДесетилетия. Градът добива очертанията на анонимен и универсален субект със свои собствен дискурс, всекидневни практики и митотворчество. Препоръчана литература
Курсът има за цел да обхване най-представителните съвременни испански романи, ситуирани в градските пространства, и да даде възможност на студентите да вникнат в символиката им
Литература 14.6 Kb. 1 pg.
преглед
1. Въведение в маркетинга1. Въведение в маркетинга
В края на обучението студентите могат да: организират и провеждат маркетингови проучвания; да сегментират пазара; да позиционират продукти; да разработват маркетингови стратегии и тактики по целеви пазари
Литература 325.23 Kb. 3 pg.
преглед
Литература (За училища с обучение на роден език и двуезични училища)Литература (За училища с обучение на роден език и двуезични училища)
Изграждането на ключови компетенции на български език е много важно, защото благодарение на тях става възможно активното възприемането на българската култура, обществените контакти, изграждането на идентитета, самостоятелното натрупване на знания и ученето
Литература 438.09 Kb. 13 pg.
преглед
Университет за национално и световно стопанство катедра \"Информационни технологии и комуникации\"Университет за национално и световно стопанство катедра "Информационни технологии и комуникации"
Същност и предмет на курса “Информатика”. Понятия. Информация, данни и алгоритми. Бройни системи. Представяне на данните
Литература 16.6 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом