Литература

Литература Тема: Някои наблюдения върху личните именаЛитература Тема: Някои наблюдения върху личните имена
В този избор се отразява и националното ни самочувствие, но и желанието ни да се приобщим към онези общества, които ни се струват по-развити. Така в проблема за личните имена се отразяват много други проблеми на обществения и на личния ни живот. Това прави та-зи тема интересна и актуална
Литература 1.08 Mb. 12 pg.
преглед
Литература (читанките)Литература (читанките)
Да се проследи доколко включените в учебното съдържание текстове представят културата на българския народ като монолитно недиференцирано общество и в каква степен е представена културата и на етническите малцинства (турци, роми, арменци, евреи, руснаци и др.)
Литература 141.4 Kb. 1 pg.
преглед
Български език литератураБългарски език литература
Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо
Литература 1.42 Mb. 10 pg.
преглед
В този курс ще бъде разгледана историята на Израел в старозаветния период. ЛитератураВ този курс ще бъде разгледана историята на Израел в старозаветния период. Литература
В. И. Авдиев, История на древния изток, издателство "наука и изкуство", издание, София: 1989 г
Литература 0.84 Mb. 7 pg.
преглед
Опубликовано в журнале: «Иностранная литература» 1997, №5Опубликовано в журнале: «Иностранная литература» 1997, №5
Текст читается легко, он динамичен и замешен на самом первоклассном сырье по-настоящему крепкой "развлекаловки". Есть и секс (хорошо, что много секса), есть и адюльтер, есть и однополая любовь, и убийства-инцесты-войны-геноциды, в общем, обычный джентльменский набор
Литература 145.39 Kb. 1 pg.
преглед
Л. Г. Кихней Зарубежная литератураЛ. Г. Кихней Зарубежная литература
Зарубежная литература Средних веков и Возрождения. Часть I: Средние века: Сборник хрестоматийных и справочных материалов. – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова, 2007. – 168 с
Литература 2.57 Mb. 13 pg.
преглед
Литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовкаЛитература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Прочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилния отговор
Литература 41.71 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на научните трудовеСписък на научните трудове
Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика, София: [Самиздат], 1994, 148 стр
Литература 108.65 Kb. 1 pg.
преглед
Зарубежная литератураЗарубежная литература
Не исключено, что отдельные фрагменты плод его индивидуального творчества. «Гомеровский вопрос» дебатируется уже свыше двухсот лет, но никто из учёных не отрицает, что Гомеру принадлежит исключительная заслуга в распространении античного эпоса
Литература 0.87 Mb. 6 pg.
преглед
Древнерусская литератураДревнерусская литература
Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла русская земля 3
Литература 4.32 Mb. 41 pg.
преглед
Литература учебная. Подписано в печатьЛитература учебная. Подписано в печать
Книга предназначена, в первую очередь, студентам, обучаю­щимся по специальности 031000 «Педагогика и психология». Материалы пособия также могут быть использованы студентами факультетов психологии, обучающимися по специальности 020400 «Психология», молодыми специалистами, начинающими преподавателями, слушателя­ми системы переподготовки кадров и повышения квалификации
Литература 2.74 Mb. 15 pg.
преглед
Литература български езикЛитература български език
Житейският избор на лирическия герой в стихотворението на Хр. Ботев „На прощаване”. Мотиви за избора
Литература 52.96 Kb. 1 pg.
преглед
Литература български езикЛитература български език
Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета и Двадесет и втора песен /анализационен прочит
Литература 96.39 Kb. 1 pg.
преглед
6. Литература6. Литература
Увод
Литература 214.39 Kb. 1 pg.
преглед
Както се вижда от самата тема на конференцията, в центъра на вниманието беше ролята на литературата за деца в обучението по чужд език, като нарочно бе уточнено,Както се вижда от самата тема на конференцията, в центъра на вниманието беше ролята на литературата за деца в обучението по чужд език, като нарочно бе уточнено,
Хилдесхайм, Германия. Съорганизатор на събитието беше един от сиговете* на Международната Асоциация на преподавателите по английски – iatefl young learners and Teenagers sig
Литература 20.54 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом