Литература

Литература български езикЛитература български език
Местоимения – притежателно, възвратно, неопределително, отрицателно, обобщително
Литература 49.5 Kb. 1 pg.
преглед
Учебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български езикУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език
Литература 268.09 Kb. 4 pg.
преглед
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида ПеряноваЛитература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование в рамките на проект „Равенството – път към прогрес”
Литература 0.6 Mb. 6 pg.
преглед
Тест по български език и литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6Тест по български език и литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
Стършел” бяха публикувани наистина бисерни бисери и от изпита по български език и литература, и от изпита по история. Това беше година, през която се появиха такива твърдения като: „Пауна действа като знак Stop за безчинствата на Индже”; „Люцкан е един истински Господин Никой”
Литература 191.47 Kb. 1 pg.
преглед
Литература зп български езикЛитература зп български език
Христо Смирненски – стихотворения. „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цветарка”
Литература 84.84 Kb. 1 pg.
преглед
1: Феноменът риск 41: Феноменът риск 4
Причините за това са не само ограниченията в обема на изложението, а преди всичко в стремежа чрез достъпна форма и далеч от строгите математически конструкции да се предложат разбираеми и приложими модели и процедури
Литература 1.42 Mb. 17 pg.
преглед
Литература Основни понятияЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви в българската литература след Освобождението
Литература 465.67 Kb. 4 pg.
преглед
Литература Основни целиЛитература Основни цели
Нова динамика на икономическия растеж чрез освобождаване на остарели структури и начин на мислене
Литература 111.35 Kb. 1 pg.
преглед
Литература Основни целиЛитература Основни цели
Ценните книжа са документи за съществуващо задължение или вземане, които носят доходи на своите притежатели и са обект на покупко-продажба. Те биват
Литература 125.73 Kb. 1 pg.
преглед
Глобалната капиталистическа криза издателство на Българския аграрен съюзГлобалната капиталистическа криза издателство на Българския аграрен съюз
При влошилите се лихвени и други условия на кредитния пазар длъжниците не разполагат с достатъчно парични ресурси за връщане на получените жилищни заеми. Изкуствено създадените кредитни институции (инвестиционни банки и фондове, застрахователни компании и т н.) изпадат в състояние на фалит
Литература 1.68 Mb. 8 pg.
преглед
Характеристика на учебнатаХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника и автоматика”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”
Литература 21.28 Kb. 1 pg.
преглед
Технически университет – варнаТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”, окс „Бакалавър”
Литература 24.15 Kb. 1 pg.
преглед
Литература зп български езикЛитература зп български език
Под игото” – епично повествование за историческия и духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението
Литература 86.73 Kb. 1 pg.
преглед
Литература ПредговорЛитература Предговор
Организацията от гледна точка на управлението. Поведението на индивида. Трите индивидуални различия и причините за различията. Поведението на група. Поведението на екипа. Управление на персонала и управление на човешките ресурси. Управление на човешките ресурси, което доставя „стойност”
Литература 0.59 Mb. 5 pg.
преглед
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 гЛитература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г
Данчев,Д. Икономика на търговията. Университетско издателство на Икономически университет – Варна, 2003 г
Литература 12.4 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом