Лекция

Йордан Калайков Маркетингът в спортаЙордан Калайков Маркетингът в спорта
Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 13
Лекция 188.49 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 1 Икономика на предприятието научна и учебнаЛекция 1 Икономика на предприятието научна и учебна
От гледна точка на равнището на управление на икономическите явления и процеси и обхвата на обекта различаваме 3 вида икономически науки
Лекция 0.72 Mb. 8 pg.
преглед
Лекция 4: Фирмата, корпорацията, специализацията и правата на собственостЛекция 4: Фирмата, корпорацията, специализацията и правата на собственост
Правата на собственост, заедно с тясно свързаната с тях концепция за транзакционните разходи, са от решаващо значение както за разбирането на това защо съществуват фирмите и как те са организирани, така и на по-общата теория за организацията
Лекция 175.56 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 6 замърсяване с тежки металиЛекция 6 замърсяване с тежки метали
Източници и въздействие върху плодородието на почвата. Възможни мерки за устойчиво управление на земите
Лекция 88.3 Kb. 1 pg.
преглед
Основи на икономическите теорииОснови на икономическите теории
Проявява буржоазен инстинкт. Изказва се в мащаб, в интерес на земевладелците /домашните стопанства/. Той е против едрата търговия. Разглежда разделението на труда от гледна точка на полезността. Разделението увеличава полезността на благата
Лекция 0.59 Mb. 5 pg.
преглед
Регионалната политика на българия в процеса на интеграция към европейския съюзРегионалната политика на българия в процеса на интеграция към европейския съюз
Европейския съюз. Тази политика трябва да се базира на умело използване на съществуващия потенциал на академичната общност, нестопанския сектор и всички други партньори, които имат възможност да спомогнат за укрепването на административния капацитет
Лекция 194.64 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция на Йордан ЙордановЛекция на Йордан Йорданов
Позволете ми преди всичко да благодаря на нашите домакини от Американския университет за отправената към мен покана да бъда ваш гост днес, за мен е чест
Лекция 122.21 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция №1 Обща характеристика на географското положение и граници на БългарияЛекция №1 Обща характеристика на географското положение и граници на България
Когато питаме или отговаряме на някого къде се намира даден природен обект ние казваме: – Той се намира до еди къде си, при еди кое си, т е обвързваме го с други обекти, с които той се намира в дадена връзка или взаимоотношение.”
Лекция 17.96 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 4 Управление на човешките ресурсиЛекция 4 Управление на човешките ресурси
Чрез анализа на работата се съставят два документа, като единият се нарича „описания на длъжността”, а другият се нарича „спецификация на длъжността”
Лекция 31.53 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 1 Механика на флуидитеЛекция 1 Механика на флуидите
Течностите и газовете се обединяват под общото название флуиди и тяхното движение се изучава от механиката на флуидите. В този смисъл, механиката на флуидите се явява част от механиката на непрекъснатите среди
Лекция 156.8 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 1 Механика на непрекъснатите средиЛекция 1 Механика на непрекъснатите среди
Течностите и газовете се обединяват под общото название флуиди и тяхното движение се изучава от механиката на флуидите. В този смисъл, механиката на флуидите се явява част от механиката на непрекъснатите среди
Лекция 115.8 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 9Лекция 9
Нселението в индустриалните центрове в Англия се увеличава многократно(напр. Ливерпул-10 пати,Манчестър-5пъти). Селско-стопанските райони увеличават своето население незначително
Лекция 79.82 Kb. 1 pg.
преглед
Лекция 7 Физиократи и физиократическа школаЛекция 7 Физиократи и физиократическа школа
Наименованието си носят от древногръцката дума физиократия, която означава сила. Те се опитват да обяснят икомическите процеси и явления със силата на природата. Оформят своите възгледи под влиянието на френските просветлители – философи от втората половина на 18в в лицето на Бейкън и Дидро
Лекция 40 Kb. 1 pg.
преглед
Курс за напреднали Дзкшш ГибсънКурс за напреднали Дзкшш Гибсън
Лекция 2.51 Mb. 14 pg.
преглед
На преживяванеНа преживяване
Вниманието е механизъм на реализация на субективния блок на психиката и специално на активността на Аза и затова не случайно вниманието често се отъждествява със съзнанието. Това схващане има сериозно основание, защото фокусът на вниманието прави отчетливо преживявана т нар тема на преживяване
Лекция 150.67 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом