Конспект

Конспект на Счетоводство на предприятието теорияКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект 19.3 Kb. 1 pg.
преглед
Национална търговска гимназия – пловдивНационална търговска гимназия – пловдив
Учениците решават практическа задача върху счетоводно отчитане на външнотърговски сделки като съставят 20 прости счетоводни статии
Конспект 64.33 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теорияКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект 26.56 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятиетоКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект 57.71 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\"Конспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект 10.63 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект „История на България. Българските земи и българите ІV-ХХ вКонспект „История на България. Българските земи и българите ІV-ХХ в
Създаване и укрепване на българската държава. Взаимоотношения между южните славяни и прабългарите (V-VІІ в.). Кубратовата Велика България. Аспаруховата Дунавска България. Укрепване на държавата при владетеля Тервел. Преодоляване на вътрешните междуособици в кр на VІІІ в
Конспект 62.24 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 34.09 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 33.49 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 гКонспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г
Конспект 12.68 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект предмет на общата теория на правото. Обща характеристика. Структура. Функции на общата теория на правотоКонспект предмет на общата теория на правото. Обща характеристика. Структура. Функции на общата теория на правото
Методология на общата теория на правото. Правопознание. Техника на юридическата наука
Конспект 0.76 Mb. 7 pg.
преглед
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теорияКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект 26.31 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект 48.64 Kb. 1 pg.
преглед
Национална търговска гимназия – град пловдивНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Конспект 58.7 Kb. 1 pg.
преглед
Национална търговска гимназия – град пловдивНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Конспект 47.91 Kb. 1 pg.
преглед
Определение: Наименование на учебнатаОпределение: Наименование на учебната
Да запознае студентите с предмета, обхвата, съдържанието и същността на иновациите и иновационната политика
Конспект 39.32 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом