Конспект

Конспект за семестриален изпит по „Икономика на трудаКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект 41.62 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продуктЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане
Конспект 39.99 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект 39.74 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теорияЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
Конспект 42.32 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\"Конспект по дисциплината "управление на ресторантьорството"
Особености на управлението на човешките ресурси в ресторантьорството – изисквания и критерии за заемане на длъжностите в заведенията за хранене и развлечения
Конспект 36.51 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продуктЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане
Конспект 39.81 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 гКонспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи" на образователно -квалификационна степен „бакалавър" учебна 2010/2011 г
За държавен изпит по „управление на здравните грижи” на образователно -квалификационна степен „бакалавър
Конспект 85.09 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистикаКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Дефиниране на pr. Развитие на  концепцията – етапи. Съвременни тълкувания на pr: социална роля и функционална натовареност. Основни принципи, върху които е построен и действа pr
Конспект 36 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект 48.64 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект избирателно право същност, характеристика, историческо развитие. Понятие за избори, избирателна система и изборни процедури. Българско избирателно законодателство. Характеристика на съвременната българска избирателна системаКонспект избирателно право същност, характеристика, историческо развитие. Понятие за избори, избирателна система и изборни процедури. Българско избирателно законодателство. Характеристика на съвременната българска избирателна система
Избирателно право същност, характеристика, историческо развитие. Понятие за избори, избирателна система и изборни процедури
Конспект 358.67 Kb. 3 pg.
преглед
Конспект икономика и психология. Предмет на икономическата психология. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за покупкаКонспект икономика и психология. Предмет на икономическата психология. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за покупка
Въпросът за предмета на икономическата психология включва преглед на причините за необходимостта от икономическа психология
Конспект 315.95 Kb. 3 pg.
преглед
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процесКонспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес
Основни резултати от транспортния процес. Транспортния договор като част от логистичната верига. Транспортни средства и транспортна инфраструктура – компоненти на транспортния процес. Претоварни технологии. Логистични претоварни пунктове. Качество на транспортните услуги
Конспект 156.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\"Конспект по „икономика на предприятието" Специалност „икономика на малките и средни предприятия"
Класификация на предприятията по различни признаци: големина, правна форма, степен на самостоятелност, технологична позиция и др. Особености на предприятията в основните сектори на стопанството: промишленост, селско стопанство, транспорт, туризъм, търговия, финанси и др
Конспект 28.46 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наукаКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Естъпни посегателства ч/з предвиждане и прилагане на санкции за лицата, които са ги извършили. Нп е действуващо право, система от правни норми регулиращи в определен момент. Това са система от норми обвързващи отношенията между гражданите и държавата. Нп е публично право /имащо принудителен характер
Конспект 2.09 Mb. 16 pg.
преглед
Конспект на Счетоводство на предприятието упКонспект на Счетоводство на предприятието уп
Отчитане придобиването на дма, чрез покупка, по безвъзмезден начин, чрез записани дялови вноски, чрез дарение
Конспект 14.21 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом