Конспект

Конспект по „бизнес комуникации уп 2010/2011 уч гКонспект по „бизнес комуникации уп 2010/2011 уч г
Умението да контактуваме ефективно. Междуличностни и бизнесотношения. Междуличностни и бизнескомуникации. Средства за общуване вербални, невербални, епистоларни. Съвременни комуникации в офиса
Конспект 52.1 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика и туристическо поведениеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по професионална етика и туристическо поведение
Разграничаване на професионализма от призванието и моралната отговорност в дадената професионална област
Конспект 25.77 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по Основи на туризмаКонспект за изпит по Основи на туризма
Основни поняти и дефиниции – рекреация, туризъм, турист, туристическа дестинация
Конспект 8.85 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за писмен държавен изпит по специалностКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Конспект 33.38 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 13.26 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурсиЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси
Конспект 32.55 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект 39.78 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината Маркетингови Комуникации Същност на маркетинговия комуникационен процесКонспект по дисциплината Маркетингови Комуникации Същност на маркетинговия комуникационен процес
Видове реклама: според сферата на обществения живот; според жизнения цикъл на продукта; според териториалния обхват; според начина на възприемане и др
Конспект 12.46 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мтКонспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мт
Същност и характеристика на управлението. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите
Конспект 240.28 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утвърдил : директорЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утвърдил : директор
Бизнес център – комуникационни услуги,бизнес услуги Организиране на конгресни мероприятия и мега събития
Конспект 17.59 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финанси теорияЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финанси теория
Финанси и пари. Държавата като първопричина за финансите. Възникване и утвърждаване на понятието финанси. Финансите като инструмент за държавната намеса. Разлика между държавното и частно стопанство
Конспект 46.02 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по мениджмънт в хотелиерствотоЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по мениджмънт в хотелиерството
Място и роля на видовете туристически предприятия в Националния туристически комплекс-национална и регионална политика
Конспект 31.83 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия
Конспект 52.67 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по „ Счетоводство и отчетност в туризмаКонспект за изпит по „ Счетоводство и отчетност в туризма
Място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за фирмената информация
Конспект 24.15 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия
Конспект 52.44 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом