Конспект

Конспект по философия за самостоятелна форма на обучениеКонспект по философия за самостоятелна форма на обучение
Конспект 14.21 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\"Конспект по учебната дисциплина " Планиране и организация на извадковите изучавания"
Планиране и организация на извадковите изучавания” за студентите от спец.”Статистика и иконометрия”, ІІІ курс, редовно обучение
Конспект 58.83 Kb. 1 pg.
преглед
НародопсихологияНародопсихология
Архетиповете на Юнг и теорията за „базисната личност” при определяне на колективния характер
Конспект 33.45 Kb. 1 pg.
преглед
1. увод в организационното поведение1. увод в организационното поведение
Конспект 2.9 Mb. 22 pg.
преглед
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспектДепартамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект
Дълги и кратки гласни. Дълги и кратки срички. Суфикси в медицинските и фармацевтичните термини с дълга и кратка втора сричка. Правила за ударение
Конспект 31.74 Kb. 1 pg.
преглед
Крайни геометрииКрайни геометрии
Хюс, муфангови равнини и др. Изучава се и комбинаторния аспект на крайните проективни равнини чрез групите от колинеации, необходими и достатъчни условия за съществуване и единственост, изоморфизъм между крайни равнини от даден ред и др
Конспект 20.83 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по химия и опазване на околната средаКонспект по химия и опазване на околната среда
Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер по групи и периоди в Периодичната система
Конспект 23.99 Kb. 1 pg.
преглед
Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 класКонспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 клас
Фразеологични словосъчетания. Произход и употреба на фразеологичните словосъчетания
Конспект 133 Kb. 1 pg.
преглед
КонспектКонспект
Жорданова нормална форма на линеен оператор: Съществуване и единственост. Теорема на Хамилтън Кейли. ([1])
Конспект 23.04 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по фармацевтичен анализКонспект по фармацевтичен анализ
Контрол на качеството на аналитичните методи. Аналитични характеристики на метода. Валидиране на метод
Конспект 58.58 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по биология и здравно образованиеКонспект по биология и здравно образование
Класификация на бозайниците- първични, низши и плацентни бозайници. Характеристика и представители
Конспект 19.94 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по биология и здравно образование пп 12 клКонспект по биология и здравно образование пп 12 кл
Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес. Концепции и критерии за вида
Конспект 36.32 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курсКонспект по анатомия за студенти медици ІІ курс
Сърдечно-съдова система. Определение и състав. Обща микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на органите в нея. Малък и голям кръг на кръвообращението. Ембрионално развитие на магистралните кръвоносни съдове. Фетално кръвообращение
Конспект 93.03 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по органична химияКонспект по органична химия
Алкани. Получаване на алкани. Реакции на алкани. По-важни алкани: метан, етан, бутани
Конспект 80.98 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом