Конспект

Икономически университет – варна катедра «информатика» конспектИкономически университет – варна катедра «информатика» конспект
Системи за управление на базите от данни субд функции; класификация; обзор. Ms sql server – функции, компоненти, настройки
Конспект 35.04 Kb. 1 pg.
преглед
Технически университет варна катедра транспортна техника и технологииТехнически университет варна катедра транспортна техника и технологии
Основни понятия и определения на двг. Принцип на действие на 4-тактов и 2-тактов двигател. Кръгова диаграма
Конспект 31.92 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по уч дисциплина: mtpe07Конспект по уч дисциплина: mtpe07
Скорост на химичната реакция. Фактори влияещи върху скоростта на химичната реакция
Конспект 15.2 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по история на журналистикатаКонспект по история на журналистиката
Поява на печата в Европа. Първи български печатни издания-вестник, списания и техните издатели. Български революционен печат. Печатът след Освобождението на България от турско робство. Обща характеристика. Знакова система на печата
Конспект 17.87 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за курса по Физика на Земята за специалностите Инженерна Физика и Физика за есенно-зимен семестър 2011/2012Конспект за курса по Физика на Земята за специалностите Инженерна Физика и Физика за есенно-зимен семестър 2011/2012
Форма и размери на Земята. Вътрешен строеж на Земното кълбо – (13-23 стр на lecture 1 – origin doc)
Конспект 22.59 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по „Обща история на изобразителното изкуствоКонспект по „Обща история на изобразителното изкуство
Конспект 8.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 6 класКонспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 6 клас
Човекът и фантазията. Михаел Енде – романът „Приказка без край”. („Антикварната книжарница” портрет на героя, реч на героя, ролята на въображението в човешкия живот)
Конспект 109.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината: \"Обществен пътнически транспорт\"Конспект по дисциплината: "Обществен пътнически транспорт"
Устройство на обществения пътнически транспорт – задачи, видове и организация. Историческо развитие
Конспект 16.98 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по математика IIКонспект за изпит по математика II
Производна на функция на един аргумент. Геометричен и физически смисъл. Понятие за диференцируемост
Конспект 9.89 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Математика зп 12 класКонспект по Математика зп 12 клас
Перпендикулярност на права и равнина. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра
Конспект 11.88 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „ФармацияКонспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „Фармация
Предмет на термодинамиката. Термодинамична система. Особе­ности на термодинамичния подход. Основни понятия в термодинамиката и дефинирането им. Видове процеси
Конспект 51.82 Kb. 1 pg.
преглед
КонспектКонспект
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Активи и пасиви на фирмата. Приходи и разходи на фирмата. Връзката между риск и възвръщаемост
Конспект 108.09 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по учебната дисциплина \"информа ти ka \" СпециалностКонспект по учебната дисциплина "информа ти ka " Специалност
Създаване на текстови документи. Използване на шаблони (templates). Използване на стилове при оформление на текстовите документи
Конспект 69.69 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по информационни технологии- IX класКонспект по информационни технологии- IX клас
Конспект 9.15 Kb. 1 pg.
преглед
Утвърдил: /Г. Варадинова/ Конспект по ит-зипУтвърдил: /Г. Варадинова/ Конспект по ит-зип
Да създава графичен файл, като използва специфичните възможности на графичния редактор
Конспект 14.96 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом