Конспект

Конспект проективна геометрияКонспект проективна геометрия
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите от специалност “математика и информатика” необходимия минимум от знания по проективна и диференциална геометрия за оформянето на геометричната култура на бъдещите учители
Конспект 30.5 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по изчислителна геометрия и морфологияКонспект по изчислителна геометрия и морфология
Лице на многоъгълник, площ на област в полутоново изображение. Принадлежност на точка към кръг и многоъгълник
Конспект 14.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпитКонспект за държавен изпит
Молекулни основи на развитието на растенията. Молекулни основи на развитието на растителния прорастък. Фотоморфогенез. Cop9 сигналозома. Хормонална регулация на развитието. Етиленов и брасиностероиден сигнален път
Конспект 19.06 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по български език и литератураКонспект по български език и литература
Ботев поетът, публицистът, гражданинът. Ботевият поетически модел на фона на възрожденския поетически модел
Конспект 35.14 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медициКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици
Съвременни методи за наблюдение на бременността и раждането амниоскопия, сонография, кардиотокография, микрокръвен анализ
Конспект 43.28 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по акушерство и гинекологияКонспект за изпит по акушерство и гинекология
Съвременни методи за наблюдение на бременността и раждането амниоскопия, сонография, кардиотокография, микрокръвен анализ
Конспект 37.22 Kb. 1 pg.
преглед
Наказателно правоНаказателно право
Обща характеристика на престъплението. Обект на престъплението. Състав на престъплението. Престъплението като деяние. Общественоопасни последици. Причинна връзка
Конспект 19.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект Местна власт и администрацияКонспект Местна власт и администрация
Основни понятия: местна власт, местна автономия, управление и самоуправление. Централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация. Основни теории за местната власт
Конспект 25.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по съвременен словенски език за кандидатдокторантски изпитКонспект по съвременен словенски език за кандидатдокторантски изпит
Категорията време в словенския език. Формообразуване. Системно обусловени значения на темпоралните грамеми. Стилистични характеристики на темпоралните грамеми
Конспект 38.91 Kb. 1 pg.
преглед
Конспективен превод на въведението на С. Хол към сборника „Култура, медии, език Stuart HalКонспективен превод на въведението на С. Хол към сборника „Култура, медии, език Stuart Hal
Медийната група е една от най-дълготрайните в Центъра, а медийните изследвания са фокус в работата и интереса на Центъра от самото му създаване…
Конспект 73.17 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по избрани глави от молекулната биофизика лекционен курс 30 часаКонспект по избрани глави от молекулната биофизика лекционен курс 30 часа
Физика на макромолекулите – макромолекули и високоеластичност. Вътрешно въртене и ротамери. Конформационна теория на макромолекулите
Конспект 21.92 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект на урок по Изобразително изкуство за II класКонспект на урок по Изобразително изкуство за II клас
Обогатяване на художествените познания за скулптурата като вид изобразително изкуство
Конспект 89.09 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по химия за Медицински университет ПловдивКонспект по химия за Медицински университет Пловдив
Окислителни и редукционни свойства на елементите. Ред на относителна активност на металите
Конспект 65.68 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по медицинска физика за студенти IКонспект по медицинска физика за студенти I
Закон на Нютон, работа, енергия, мощност, закон за запазване на енергията, закон за запазване на количеството движение. Налягане, плътност, атмосферно налягане, промяна на атмосферното налягане с височината. Влияние на атмосферното налягане върху човешкия организъм
Конспект 81.49 Kb. 1 pg.
преглед
Конспективен преводКонспективен превод
Идеологията в масовата комуникация. Когато през 1933 г. Хитлер идва на власт, институтът се премества в Ню Йорк и до 1942 г е присъединен към Департамента по социология на Колумбийския университет. През 1949 г. Хокенхаймер връща института обратно във Франкфурт, въпреки че Маркузе остава в Америка
Конспект 99.68 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом