Конспект

Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризмаКонспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма
Туристическа индустрия – обща схема и основни понятия. Екскурзоводски кадри и кадри за туристическа анимация. Лични и професионални качества на екскурзовода и аниматора. Длъжностна характеристика. Диференциация на екскурзоводите в туристическото обслужване
Конспект 36.43 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практика
Основни понятия – екскурзия, екскурзоводска услуга, екскурзоводско обслужване, анимация, анимационна услуга, атракция
Конспект 22.47 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм „свети минаЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Конспект 15.73 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистикаКонспект за докторантски конкурс по журналистика
За необходимостта от креативност. Промените в реалността, които изискват нестандартни решения и нови перспективи
Конспект 36.45 Kb. 1 pg.
преглед
Специалност: Икономика и управление на търговията конспект икономика на търговията уч пл. 2000гСпециалност: Икономика и управление на търговията конспект икономика на търговията уч пл. 2000г
Източници на ресурси в търговията-характеристика на материални,финансови и трудови ресурси
Конспект 13.07 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университет – филиал в гр. СмолянПловдивски университет – филиал в гр. Смолян
Операционна система (ОС). Определение, предназначение, функции. Взаимодействие и права на ос. Видове ос. Поколения ос. Исторически преглед на развитието на ос
Конспект 37.06 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (бизнескомуникация)Конспект за докторантски конкурс по журналистика (бизнескомуникация)
Как да дефинираме бизнескомуникацията? Теоретични подстъпи към комуникацията. Бизнескомуникацията: понятие и функции. Видове бизнескомуникации. Комуникационни умения. Управленска власт и мотивация на персонала. Бариери пред бизнескомуникацията. Най-често срещаните грешки. Бягството от общуването
Конспект 61.66 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Предучилищна педагогика за докторантиКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект 87.32 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит на специалностКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Конспект 65.33 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит на специалностКонспект за държавен изпит на специалност
Маркетинг – същност в качеството му на концепция за фирмено управление. Еволюция на концепциите за фирмено управление в исторически и логически план. Пазар на продавача – производствено- ориентирана, продуктово-ориентирана и продажбено ориентирана концепция за фирмено управление
Конспект 86.86 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит за специалност Неформално образование общи темиКонспект за държавен изпит за специалност Неформално образование общи теми
Формално, неформално и информално (аформално) образование: критерии и подходи за тяхното понятийно и практическо разграничаване. Функции и основни направления на неформалното образование
Конспект 140.25 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Правото като обект на правна защита. Правозащитна институция понятие. Видове правозащитни институцииКонспект правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Правото като обект на правна защита. Правозащитна институция понятие. Видове правозащитни институции
Съдебната власт в разделението и баланса на властите – конституционни модели. Субекти, осъществяващи съдебната власт. Магистратура
Конспект 0.64 Mb. 5 pg.
преглед
Конспект за изпит по дисциплината \"Избирателни системи и избирателни процедури\"Конспект за изпит по дисциплината "Избирателни системи и избирателни процедури"
Избирателно право същност, характеристика, историческо развитие. Понятие за избори, избирателна система и изборни процедури
Конспект 273.31 Kb. 3 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономика
Нива на изучаване на икономическите процеси и явления характеристики, кратък исторически преглед
Конспект 27.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Валута и валутен контролКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект 11.95 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом