Конспект

Конспект по Математика XI клас зпКонспект по Математика XI клас зп
Конспект 8.87 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по математикаКонспект за изпит по математика
Тригонометричните функции синус и косинус на произволен числов аргумент. Основно тъждество
Конспект 13.78 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по \"бази от данни\"Конспект по "бази от данни"
Релационен модел на бд – основни понятия. Интегритет (цялост) на данните в релационния модел
Конспект 19.34 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 2011/2012Конспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 2011/2012
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект 42.97 Kb. 1 pg.
преглед
В конспективном изложенииВ конспективном изложении
Б 30 Бахтин М. В. История философии в конспективном изложении. Санкт Петербург: Нива, 2004. 100 с
Конспект 2.21 Mb. 17 pg.
преглед
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект 15.42 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за учебната 2009/2010 годинаКонспект за учебната 2009/2010 година
Съдебната медицина като експертна дисциплина – определение, съдържание. Развитие и исторически връзки с правото. Организация на съдебномедицинската дейност. Обекти на съдебномедицинската експертиза
Конспект 67.02 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по анатомия и хистология за втора магистратура по медицинаКонспект по анатомия и хистология за втора магистратура по медицина
Той се състои от две части: практическа и теоритическа. Практическият изпит се провежда върху препарати, разработвани и изучавани в практическите упражнения
Конспект 34.76 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект лекций по дисциплинеКонспект лекций по дисциплине
Капелла “Антропология, или рассуждение о человеческой природе”, содержащая данные об индивидуальных вариациях человека. В 1594 г вышло сочинение Касмана “Антропологическая психология, или учение о человеческой душе” и вслед за ней 2-я часть “О строении человеческого тела в методическом описании”
Конспект 1.57 Mb. 9 pg.
преглед
СИд комуникативни умения Конспект за изпитСИд комуникативни умения Конспект за изпит
Цели и задачи на общуването лекар-пациент. Значение на общуването в медицинската практика за изграждане на терапевтична връзка лекар-пациент и за постигане целите на консултацията
Конспект 44.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект въпроси поКонспект въпроси по
Задават се и се обосновават основните системни теxникоикономически xарактеристики и параметри, като технология, бързодействие, захранване, цена и др
Конспект 144.4 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект По Обща психология за студенти от фнпп за академичната 2006/2007 годинаКонспект По Обща психология за студенти от фнпп за академичната 2006/2007 година
Борис Минчев „Обща психология”. С., Сиела, 2006. (ще излезе през втората половина на м октомври 2006 г.)
Конспект 47.83 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за ia-32 и Intel-64 процесорни архитектуриКонспект за ia-32 и Intel-64 процесорни архитектури
Основни програмни регистри, указатели и флагов регистър за ia-32 и Intel-64 архитектура
Конспект 16.87 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Компютърни архитектуриКонспект по Компютърни архитектури
Предмет на компютърната архитектура. Исторически бележки. Архитектурните принципи на Фон Нойман
Конспект 13.38 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект на изпитни въпроси съгласно учебната програма за подготовка за придобиване на правоспособност монтьор на асансьори първа степенКонспект на изпитни въпроси съгласно учебната програма за подготовка за придобиване на правоспособност монтьор на асансьори първа степен
Микрокомпютърна структура от централизиран тип за управление на асансьор принципно устройство, действие и разчитане на схема
Конспект 28.56 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом