Конспект

Конспект международна престъпност и възникване на мнп. Понятие за мнп. Съотношение с международното публично право и вътрешното наказателно правоКонспект международна престъпност и възникване на мнп. Понятие за мнп. Съотношение с международното публично право и вътрешното наказателно право
Материалноправни и процесуални норми. Проблемът за постоянен международен наказателен съд
Конспект 10.9 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по хирургия за V курс 2009/2010 гКонспект по хирургия за V курс 2009/2010 г
Вродени аномалии на лицево- челюстната област. Заешка уста. Вълча уста. Принципи на лечение
Конспект 29.21 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина учебна 2009/2010 годинаКонспект по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина учебна 2009/2010 година
По инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина
Конспект 57.37 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по учебната дисциплина \"Основи на предприемачеството\"Конспект по учебната дисциплина "Основи на предприемачеството"
Теоретични тълкувания на някои аспекти от глобалното развитие на света. Характерни черти на глобализацията на икономиката
Конспект 68.06 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за колоквиум по клетъчна и молекулна биологияКонспект за колоквиум по клетъчна и молекулна биология
Регулация на клетъчния цикъл. Контрол на клетъчното делене при многоклетъчните организми
Конспект 11.83 Kb. 1 pg.
преглед
Факултет по начална и предучилищна педагогикаФакултет по начална и предучилищна педагогика
София, бул. " Шипченски проход " n 69 а, тел.: 872-05-61; 872-08-93; факс: 872-23-21
Конспект 58.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект /Изпит за онези, чиито курсови работи не бяха приетиКонспект /Изпит за онези, чиито курсови работи не бяха приети
Моля имайте предвид, че ще оценявам прочетените и осмислени текстове : моля да се позовавате на прочетеното, да привеждате данни и примери, да интерпретирате идеите на едни или дурги автори. Собствените ви мнения няма да бъдат достатъчни за изкарване на този изпит
Конспект 45.69 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект старший дошкольный возраст. Тема: «В день любви и дружбы…»Конспект старший дошкольный возраст. Тема: «В день любви и дружбы…»
Цель: познакомить детей со способами дружеского отношения детей и взрослых друг с другом, развивать умение корректно выражать свои чувства
Конспект 85.98 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литературиКонспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литератури
Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература
Конспект 48.28 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект урока технологии в 7 классе по теме: Вязание крючкомКонспект урока технологии в 7 классе по теме: Вязание крючком
Оборудование: выставка с образцами изделий, связанных крючком, книги и журналы по вязанию, стенд по технике безопасности, школьные принадлежности, пряжа различных видов, крючки, ножницы, компьютер
Конспект 130.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по епидемиология на инфекциозните болестиКонспект по епидемиология на инфекциозните болести
Предмет, теория и методи на епидемиологията на инфекциозните болести, на епидемиологията на неинфекциозните масови болести и на епидемиологията на неинфекциозните болести с инфекциозен механизъм на проявление – определение, цели, задачи, методи, връзка с другите медицински дисциплини и значение
Конспект 29.09 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Математически анализ 2Конспект по Математически анализ 2
Теорема на Лайбниц-Нютон. Пресмятане на определените интеграли чрез неопределени. Смяна на променливите
Конспект 16.22 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социологияКонспект за кандидат-докторантски изпит по социология
Модерната епоха и възникване на социологията като наука. Социологията и рационализирането на социалния живот. Социология и ценностна неутралност. Историчност и обективност на социално-научното познание. Проблемът за метода
Конспект 51.69 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Програмиране на СКонспект по Програмиране на С
Конспект 12.11 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Математика XI клас зпКонспект по Математика XI клас зп
Конспект 9.17 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом