Конспект

Конспект по старобългарски езикКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа принадлежност и названия на старобългарския език
Конспект 42.71 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Основи на началната училищна педагогикаКонспект по Основи на началната училищна педагогика
Античното начално училище – основната писарска подготовка – предназначение, времетраене, учебни предмети, методи учебни средства – Древен Египет, Индия, Месопотамия, Персия, Китай
Конспект 26.22 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курсКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект 20.16 Kb. 1 pg.
преглед
Secondary school \" St. St. К iril and Metodi \" village Satovcha, distruct BlagoevgradSecondary school " St. St. К iril and Metodi " village Satovcha, distruct Blagoevgrad
Конспект 8.14 Kb. 1 pg.
преглед
Secondary school \" St. St. К iril and Metodi \" village Satovcha, distruct BlagoevgradSecondary school " St. St. К iril and Metodi " village Satovcha, distruct Blagoevgrad
Конспект 7.03 Kb. 1 pg.
преглед
Secondary school \" St. St. К iril and Metodi \" village Satovcha, distruct BlagoevgradSecondary school " St. St. К iril and Metodi " village Satovcha, distruct Blagoevgrad
Конспект 8.01 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски езикКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със специалността на кандидат-докторанта и предварително подготвен от него
Конспект 21.79 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидатдокторантски изпит по научно направление ПедагогикаКонспект за кандидатдокторантски изпит по научно направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект 32.76 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по Философия на културата и религиятаКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация – противопоставяне, взаимно допълване, синонимност
Конспект 32.39 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Методика на обучението „човек обществоКонспект по Методика на обучението „човек общество
Специфика на методиката на “Човек-общество”. Предмет на методиката – широк и тесен смисъл. Задачи на методиката. Връзка на методиката с другите науки
Конспект 52.54 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект мероприятияКонспект мероприятия
Цель: вспомнить, перечислить открытия, изобретения, конструкторские находки, ставшие решающими факторами в деле Победы и принесшие славу и приоритет советской науке
Конспект 125.86 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематологияКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект 29.81 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\"Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект 45.95 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по религиозни доктрини и законодателстваКонспект по религиозни доктрини и законодателства
Конспект 8.23 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по работа с компютър в предприятието теорияКонспект по работа с компютър в предприятието теория
Конспект 13.32 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом