Конспект

Конспект за самостоятелна форма на обучение за 8 клас по физика и астрономияКонспект за самостоятелна форма на обучение за 8 клас по физика и астрономия
Конспект 10.79 Kb. 1 pg.
преглед
Университет по архитектура, строителство и геодезия катедра \"хидравлика и хидрология\"Университет по архитектура, строителство и геодезия катедра "хидравлика и хидрология"
Предмет на морската хидродинамика. Хидравлични процеси в бреговата зона. Основни понятия и термини свързани с морските вълни
Конспект 18.24 Kb. 1 pg.
преглед
КонспектКонспект
Права и обратна решетка. Клетка на Вигнер – Зайц. Прилагане на обратната решетка при някои кристалографски пресмятания. Зони на Брилуен. Теорема на Блох
Конспект 37.18 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Строеж на веществото, спец. Компютърна химияКонспект по Строеж на веществото, спец. Компютърна химия
Вълново уравнение. Решаване на вълновото уравнение за атома на водорода. Вълнови функции
Конспект 19.82 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Външна търговияКонспект по Външна търговия
Световно стопанство. Икономическа интеграция –интернационализация и глобализация
Конспект 38.78 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университетПловдивски университет
Систематично място на проблемите на търсещите убежище бежанци в аспект на международноправната защита на правата на човека
Конспект 19.8 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по география и икономика 5 клас самостоятелна форма на обучениеКонспект по география и икономика 5 клас самостоятелна форма на обучение
Конспект 12.07 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект на урок по математикаКонспект на урок по математика
Учебник: изд. “Просвета” „Труд” – София; авторски колектив – Здр. Новакова, Ст. Иванов
Конспект 35.19 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по анатомия за студенти стоматолози ІІ курсКонспект по анатомия за студенти стоматолози ІІ курс
Костта като орган. Структурни съставки: плътно и гъбесто вещество, костна тъкан, надкостница, кръвоносни съдове, костен мозък. Скелет. Морфологична и функционална класификация на костите. Развитие и растеж на костите
Конспект 91.68 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпита по анатомия І част на студенти по медицина I курсКонспект за изпита по анатомия І част на студенти по медицина I курс
Костта като като орган. Видове кости описание, строеж компактно и гъбесто костно вещество. Периост строеж. Скелет определение, функция
Конспект 62.72 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по анатомия и хистология за медици II курсКонспект по анатомия и хистология за медици II курс
Той се състои от две части: практическа и теоритическа. Практическият изпит се провежда върху препарати, разработвани и изучавани в практическите упражнения
Конспект 118.66 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Анатомия и физиологияКонспект по Анатомия и физиология
Предмет и задачи на анатомията и физиологията. Връзка с другите педагогически и медицински науки
Конспект 13.99 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за практически изпит по БиологияКонспект за практически изпит по Биология
Конспект 15.46 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по банково правоКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни правни клонове. Източници на банковото право. Видове правна задължителност
Конспект 17.42 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по старобългарски езикКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа принадлежност и названия на старобългарския език
Конспект 34.3 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом