Конспект

Конспект за изпит по Биология и здравно образование за X класКонспект за изпит по Биология и здравно образование за X клас
Доказателства за еволюцията сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични
Конспект 10.42 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по Философия на културата и религиятаКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация – противопоставяне, взаимно допълване, синонимност
Конспект 34.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект молекулярна биологияКонспект молекулярна биология
Първична структура на ДНК азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна връзка. Специфичност на ДНК
Конспект 29.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект въведение в молекулярна биологияКонспект въведение в молекулярна биология
Поява и еволюция на генома – условия на Земята за поява на живота (генома). Абиотичен синтез на градивни блокове на живото. Моделиране
Конспект 20.28 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по анатомия и хистология за студентиКонспект по анатомия и хистология за студенти
Микроскопският изпит се състои в преглед на хистологични препарати, върху които се разпознават органи и се прави тъканно-клетъчен анализ
Конспект 78.83 Kb. 1 pg.
преглед
Утвърждавам: Декан на бфУтвърждавам: Декан на бф
Белтъци. Градивни единици. Строеж на полипептидните вериги. Пептидна връзка. Нива на структурна организация на белтъците. Структурни мотиви в белтъците. Доменна организация и значение. Междумолекулно разпознаване. Мотиви, осигуряващи междумолекулното разпознаване
Конспект 37.82 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Валутен и митнически контролКонспект по Валутен и митнически контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект 14.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Програмни СредиКонспект по Програмни Среди
Въведение в програмирането в среда Windows. Вход чрез опашки и съобщения. Независим интерфейс. Многозадачност. Управление на паметта
Конспект 48.59 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по педагогикаКонспект за изпит по педагогика
Атанасова, В. Българската образователна система – история и актуално състояние. Шумен, 2003
Конспект 16.62 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект 56.68 Kb. 1 pg.
преглед
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен2007/2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен
Социоеволюция и социоконструиране. Социални статуси и социални роли. "Социалната снежинка"
Конспект 67.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\"Конспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни характеристики
Конспект 201.19 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект понятие за местно управление. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робствоКонспект понятие за местно управление. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство
Развитие на местното управление от освобождението до приемането на Конституцията от 1991 година
Конспект 236.42 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект праисторическо изкуство палеолит, неолит, бронзова и желязна епоха в ЕвропаКонспект праисторическо изкуство палеолит, неолит, бронзова и желязна епоха в Европа
Древно близкоизточно изкуство – изкуството на Шумер, Акад, Ур, Вавилонско изкуство, Асирийско изкуство, Нововавилонско изкуство, Персийско изкуство
Конспект 19.98 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурсиЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси
Конспект 32.42 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом