Конспект

Конспект за докторантски конкурс по журналистикаКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект 48.25 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни наукиКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки. Небинарни връзки. Роли при връзките. Атрибути на връзките. Преобразуване на небинарните връзки в бинарни. Подкласове в модела същност  връзки
Конспект 39.83 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Информатика i-ва и ii-ра частКонспект по Информатика i-ва и ii-ра част
Рс – логически устройства, директории, файлова система, команден ред, ключове, опции
Конспект 21.01 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект на лекции по \"Психологически теории на развитието\"Конспект на лекции по "Психологически теории на развитието"
В тотален мащаб теоретични са физиката и философията. Пропити от теоретичност са също химията, математиката и част от биологията. Другите науки изграждат дребномащабни и плуралистични теории за своята предметна област
Конспект 342 Kb. 8 pg.
преглед
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работаКонспект по дисциплината „Основи на социалната работа
Обществени проблеми, обект на социална работа. Измерения на бедността и социалната изолация в България (2003-2011г.)
Конспект 18.43 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Организация на компютриКонспект по Организация на компютри
Въведение в компютрите и изчисленията. Структура на компютърното изчисление, абстрактен модел, ефективност. Организация на компютрите, основни функции. Поколения кс, основни характеристики, структури
Конспект 56.78 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни благаКонспект по микро и макроикономика. Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Законът за еднаквата пределна полезност от всяка последна единица доход, изразходван за различни блага
Курсът е изграден на основата на съвременните постижения на икономическата теория и на изследванията за нашата страна
Конспект 38.56 Kb. 1 pg.
преглед
Административно правоАдминистративно право
Затурб – Закон за адмитистративно-териториалното устройство на Република България
Конспект 0.75 Mb. 7 pg.
преглед
Конспект за изпит по \"Увод в историческото познание\" І курс всички специалностиКонспект за изпит по "Увод в историческото познание" І курс всички специалности
Доиндустриалното общество в погледа на антропологията ( Културна антропология (изследователски програми); Икономическа антропология (изследователски програми)
Конспект 7.65 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдениеКонспект: Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение
Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение
Конспект 0.54 Mb. 8 pg.
преглед
Конспект по физикаКонспект по физика
Механично движение: дефиниция, основни понятия. Величини, които характеризират механичното движение: интервал време, изминат път, пре-местване, скорост, ускорение. Видове движения
Конспект 63.71 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курсКонспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс
Молекулна организация на живата материя. Органични съединения. Белтъци – структура и функции
Конспект 49.35 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицинаКонспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина
Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки Прокариотни и еукариотни клетки. Произход и еволюция на клетката
Конспект 84.81 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект молекулярна биологияКонспект молекулярна биология
Първична структура на ДНК азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна връзка. Специфичност на ДНК
Конспект 29.98 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по биология и здравно образованиеКонспект по биология и здравно образование
Биологични особености на птиците, значението им за човека. Произход на домашните птици
Конспект 25.15 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом