Конспект

Конспект по икономически анализКонспект по икономически анализ
Методи на икономическия анализ – научно изследователски, на сравнението, на разчленяването, на елеминирането, на верижните замествания, на разликите и графичен
Конспект 83.37 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теорияЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Конспект 25.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникацииКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации
Комуникацията – понятие, същност и характеристика. Видове комуникации. Науката за комуникацията. Масовата комуникация: характеристика и модел. Функции и ефекти на масовата комуникация
Конспект 70.14 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Предучилищна педагогика за докторантиКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект 87.82 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания)Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология (Градски изследвания)
Модерната епоха и възникване на социологията като наука. Социологията и рационализирането на социалния живот. Социология и ценностна неутралност. Историчност и обективност на социално-научното познание. Проблемът за метода
Конспект 85.44 Kb. 1 pg.
преглед
Маркетинг, макроикономикаМаркетинг, макроикономика
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката. Представа за информационна технология схема
Конспект 35.81 Kb. 1 pg.
преглед
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономическиБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката. Представа за информационна технология схема
Конспект 42.32 Kb. 1 pg.
преглед
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономическиБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката. Представа за информационна технология схема
Конспект 39.78 Kb. 1 pg.
преглед
Данъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъцитеДанъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъците
Данъкът е сложна икономическа и правна система. Той е основно понятие в данъчното право (ДП). Затова данъкът се изучава от финансовата наука и от учебната
Конспект 1.49 Mb. 14 pg.
преглед
Конспект за изпита по история на архитектуратаКонспект за изпита по история на архитектурата
Архитектурата на древен Египет Кратки исторически данни за Египет; Значението на река Нил за Египетската култура; Материали и строителни техники; Архитектура на погребалния ритуал; Мастаби; Пирамиди; Гробници; Храмова архитектура; Анализ на пространството в Египетската архитектура
Конспект 40.38 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по български език и литератураКонспект по български език и литература
Текстове документи. Функции и структура. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи. Извличане на информация от текстовете документи
Конспект 49.05 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по български език и литература за VІІІ клас специалност: Икономика и мениджмънтКонспект по български език и литература за VІІІ клас специалност: Икономика и мениджмънт
Природата като израз на душевното състояние на човека в стихотворението „Тихият пролетен дъжд” на Николай Лилиев. Специфика на художествения изказ. Богатството на човешки изживявания
Конспект 25.88 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по български език и литератураКонспект за изпит по български език и литература
Лирика: "Болница", "Хижите", "Вратите", "Коли", "Стаята", "Старите моми", "Прозорец", "Книгите", "Съдба", "Повест", "Дяволско", "Метафизически сонет", "Молитва", "Любов", "Нощ", "Носачи на реклама", "Камък", "Ангелът на Шартър" и др
Конспект 11.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по български език и литература за XI клас зипКонспект по български език и литература за XI клас зип
Общуване в гражданската и институционалната сфера с оглед на международните контакти
Конспект 45.95 Kb. 1 pg.
преглед
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни наукиУтвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки
Субекти на административното право. Административноправен статус на физическите и юридическите лица
Конспект 30.72 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом