Конспект

Конспект за изпит по дисциплината \"Избирателни системи и избирателни процедури\"Конспект за изпит по дисциплината "Избирателни системи и избирателни процедури"
Избирателно право същност, характеристика, историческо развитие. Понятие за избори, избирателна система и изборни процедури
Конспект 13.03 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университетПловдивски университет
Избирателни списъци – понятие, начин на съставяне, особености и актуална правна уредба. Систематично място на системата есграон
Конспект 20.18 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университетПловдивски университет
Избирателни списъци – понятие, начин на съставяне, особености и актуална правна уредба. Систематично място на системата есграон
Конспект 17.24 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Технология на обслужването в хотелаКонспект по Технология на обслужването в хотела
Същност и особености на хотелиерството, хотелиерските услуги и хотелиерското обслужване
Конспект 13.48 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавния изпит по публичноправни наукиКонспект за държавния изпит по публичноправни науки
Конституционализмът възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991г
Конспект 46.54 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпита по \"Почвознание\" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг почва и почвено плодородие. Образуване на почвата. Фактори на почвообразуванеКонспект за изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг почва и почвено плодородие. Образуване на почвата. Фактори на почвообразуване
За изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг
Конспект 19.53 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по застрахователно и осигурително счетоводство – практикаКонспект по застрахователно и осигурително счетоводство – практика
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 18.01 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за дисциплината \"ппе\" за студентите от іі2-ри курс, Ф. ЕКонспект за дисциплината "ппе" за студентите от іі2-ри курс, Ф. Е
Р-n преход в равновесно състояние. Елементи на прехода. Определяне на контактната потенциална разлика и дебелината на обемния заряд
Конспект 70.73 Kb. 1 pg.
преглед
Общо учение за държаватаОбщо учение за държавата
Владикин – Общо учение за държавата – София, изд. Програмни продукти и системи 1992 г
Конспект 176.35 Kb. 1 pg.
преглед
„основи на държавата и правото„основи на държавата и правото
Теории за същността на държавата. Социално, властническо и юридическо направление в теориите за същността на държавата. Теорията на Х. Келзен за държавата като правов ред. Теорията на Йелинек
Конспект 35.4 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучениеКонспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките” – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност”, учебна 2011/2012 г
Конспект 14.34 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по банково правоКонспект по банково право
Учредяване на търговски банки– фактически състав. Разрешение за извършване на банкова дейност
Конспект 10.53 Kb. 1 pg.
преглед
Определение: Наименование на учебната дисциплина: Управление на човешките ресурсиОпределение: Наименование на учебната дисциплина: Управление на човешките ресурси
Получените знания са приложими при изследване и решаване на проблемите, възникващи при функциониране на бизнес и публични организации
Конспект 33.79 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по международни финансиКонспект по международни финанси
Конспект 7.09 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Предучилищна педагогика за докторантиКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект 84.77 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом