Конспект

Конспект е предоставен, за сайтаКонспект е предоставен, за сайта
Конспект 28 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект ппп-2Конспект ппп-2
Релационен модел на базите данни – основни понятия (релация, ключ, видове ключове). Изисквания за цялост на данните
Конспект 11.37 Kb. 1 pg.
преглед
Икономически университет колеж по туризъm варна, ул. Стефан Караджа 32 конспект по делова кореспонденция (теория и практика) Учебна 2005/2006 г. Раздел IИкономически университет колеж по туризъm варна, ул. Стефан Караджа 32 конспект по делова кореспонденция (теория и практика) Учебна 2005/2006 г. Раздел I
Конспект 13.34 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистикаКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Интернет като масмедия. Компютърно опосредствана комуникация, мултимедия, хипермедия. Навигация в Мрежата
Конспект 44.38 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 МатематикаКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за нормална система оду. Линейни нирмални системи (теорема за съществуване на решение)
Конспект 14.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по гражданско право обща част І семестърКонспект по гражданско право обща част І семестър
Изпит – писмен, няма да е цял въпрос, част от въпрос. Един от 1 до 31 и един от 32 до 60
Конспект 1.23 Mb. 10 pg.
преглед
Конспект Начало на курсаКонспект Начало на курса
Материалът се базира на познанията на студентите получени по-рано, като се надстрояват с нови знания по математично описания на явленията, оценка на моделите и тяхното конкретно приложение. Разглеждат се случаите на прави и обратни задачи, както и тяхната коректност
Конспект 33.97 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (Интеркултурна комуникация)Конспект за докторантски конкурс по журналистика (Интеркултурна комуникация)
Кандидатите за докторантура да покажат знания по теории на комуникацията между различни култури – културно-антропологически и социологически. Да покажат евристични умения при интерпретацията на конкретни случаи от международната и българската интеркултурна комуникация /икк
Конспект 34.07 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводствотоКонспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството
Счетоводството като информационен процес. Управлението на стопанската дейност на предприятието и счетоводната отчетност
Конспект 23.74 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по охранителни мерки и безопасностЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по охранителни мерки и безопасност
Закони и подзаконови актове, уреждащи организацията и извършването на мероприятия по охраната на обекти в туризма, средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, природни, културни и други паметници
Конспект 28.78 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна годинаКонспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
Инфекциозен ендокардит – остър и подостър: етиология, патогенеза, морфология и усложнения
Конспект 88.43 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпитКонспект за изпит
Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи в нпк и в гпк. Общи черти и различия на съдебната експертиза в наказателното и в гражданското производство
Конспект 56.16 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината \"Използване и опазване на земята\"Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята"
Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата
Конспект 23.96 Kb. 1 pg.
преглед
Въведение: -връзка на хотелиерството с други отрасли -значение на хотелиерството Възникване и развитие на хотелиерствотоВъведение: -връзка на хотелиерството с други отрасли -значение на хотелиерството Възникване и развитие на хотелиерството
Технология на посрещане, регистрация и настаняване посрещане на гостите основни правила
Конспект 18.35 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по застрахователно и осигурително счетоводство – теорияКонспект по застрахователно и осигурително счетоводство – теория
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 19.7 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом