Конспект

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 11.78 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпит по Теория на социалните отношения за студентите от Строителен факултетКонспект за изпит по Теория на социалните отношения за студентите от Строителен факултет
Предмет на социалната теория. Социалният свят на човека. Защо е нужна социална теория? Основни дилеми на социологическото мислене. Форми на социален контрол. Общност и общество
Конспект 42.59 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по бази от данни и проложенияКонспект по бази от данни и проложения
Еволюция на субд. Първите субд. Релационни субд. Малки и големи системи. Архитектура клиент-сървер и архитектури с много нива. Мултимедийни данни. Интеграция на информацията
Конспект 31.89 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект самостоятелна форма на обучение за изпит по „Сервиране и барманство за ХІІ класКонспект самостоятелна форма на обучение за изпит по „Сервиране и барманство за ХІІ клас
Конспект – самостоятелна форма на обучение за изпит по „Сервиране и барманство” за ХІІ клас
Конспект 12.29 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по приложна статистикаКонспект по приложна статистика
Понятията статистическа съвкупност, статистическа подсъвкупност, статистическа единица
Конспект 17.17 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект Начало на курсаКонспект Начало на курса
Ако целевата функция е линейна, но има едно ограничение нелинейни, то задачата на линейно програмиране ли имаме?
Конспект 30.82 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпита заКонспект за изпита за
Наказателноотговорни лица субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните
Конспект 89.67 Kb. 1 pg.
преглед
Медицинска статистика 2009/2010 г. Изпитен конспектМедицинска статистика 2009/2010 г. Изпитен конспект
Ролята на статистиката като наука в медицината и здравеопазването. Видове научни проучвания
Конспект 21.88 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (култура и медии) 201Конспект за докторантски конкурс по журналистика (култура и медии) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект 53.48 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по „Организационно проектиранеКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект 25.49 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама)Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама)
Рекламната комуникация; Рекламата определения и класификации; Целите на рекламната комуникация
Конспект 41.12 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по управление на застрахованетоКонспект по управление на застраховането
Риск на застрахователя Застрахователно-технически риск. Административно – стопански риск. Управленски риск
Конспект 16.01 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект Организация и технология на митническата дейност 11 клас Същностна характеристика на митническата дейностКонспект Организация и технология на митническата дейност 11 клас Същностна характеристика на митническата дейност
Задачи и правомощия на митническите органи Същност на митата Функции на митата Особености на митата Класифициране на видовете мита
Конспект 25.39 Kb. 1 pg.
преглед
Машини и апарати в химическата промишленостМашини и апарати в химическата промишленост
Оптимално време за работа, оптимален експлоатационен срок и жизнен цикъл на машини и апарати
Конспект 137.06 Kb. 1 pg.
преглед
Русенски университет ангел кънчев юридически факултет конспект по реторикаРусенски университет ангел кънчев юридически факултет конспект по реторика
Обши сведения за реториката. Обект, предмет и съдържание на учебната дисциплина. Реторически понятия
Конспект 23.99 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом