Конспект

Конспект по отчитане на външнотърговски сделки (теория)Конспект по отчитане на външнотърговски сделки (теория)
Конспект 4.8 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\"Конспект по дисциплината "Електрически мрежи и системи"
Заместващи схеми на двунамотъчни и тринамотъчни трансформатори и автотрансформатори. Определяне параметрите на заместващите схеми
Конспект 34.44 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономикаЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономика
Нива на изучаване на икономическите процеси и явления характеристики, кратък исторически преглед
Конспект 28 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект Биостатистика определение, предмет и задачи, значение. Основни понятия генерална съвкупност и извадкаКонспект Биостатистика определение, предмет и задачи, значение. Основни понятия генерална съвкупност и извадка
Биостатистика определение, предмет и задачи, значение. Основни понятия генерална съвкупност и извадка
Конспект 21.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по финансиКонспект по финанси
Доходи от друга стопанска дейност. Доходи от наеми. Доходи от прехвърляне на права или имущество. Доходи от други източници
Конспект 8.91 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по „бизнескомуникации теория 11 класКонспект по „бизнескомуникации теория 11 клас
Бизнескомуникации в организацията. Организация и принципи. Комуникативно поведение и мотивация
Конспект 21.14 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по професионална етика професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрацияКонспект по професионална етика професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
Личностна характеристика и общуеане. Екстраверт и интроверт. Екстрапунтивни и интрапунтивни фрустрационни модели
Конспект 26.55 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистикаКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект 56.04 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по \"Диференциална Геометрия\" Линия, естествен параметър, праволинейност, правилна крива; триедър и формули на ФренеКонспект по "Диференциална Геометрия" Линия, естествен параметър, праволинейност, правилна крива; триедър и формули на Френе
Разглеждат се подробно плоски и проективно плоски свързаност и техните тензорни характеризации – тензора на кривина и проективния тензор на Вайл. За Риманово многообразие се доказват теоремите на Шур и Херглотц, дефинира се конформния тензор на Вайл
Конспект 40.82 Kb. 1 pg.
преглед
Аналитична геометрияАналитична геометрия
Коничните сечения, коничните, цилиндричните и ротационни повърхнини се описват аналитично като геометрични места. След това се изгражда теорията на алгебричните криви и повърхнини от втора степен
Конспект 30.41 Kb. 1 pg.
преглед
Геометрия лекторГеометрия лектор
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите по компютърни науки необходимия минимум от геометрични знания, които те да прилагат в различни области на информатиката като компютърна графика, линейно програмиране и др
Конспект 32.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината «обработка на данни и документи»Конспект по дисциплината «обработка на данни и документи»
Аналитична обработка на документи. Основни термини: документи, документация, данни, обработка
Конспект 35.94 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по фирмено право учебна 2011/2012 година сфоКонспект по фирмено право учебна 2011/2012 година сфо
Търговско предприятие – понятие и съдържание. Сделки с търговското предприятие. Клон – същност и предпоставки за откриване на клон
Конспект 43.25 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наукаКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Понятие за престъплението обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка
Конспект 60.16 Kb. 1 pg.
преглед
Икономически университет варна катедра \"инфроматика\"Икономически университет варна катедра "инфроматика"
Бизнес информационни системи (бис) – същност и изисквания. Класификация на информационните системи
Конспект 38.49 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом