Конспект

Конспект поКонспект по
Международни отношения и система на международните отношения. Характерни черти и развитие на международните отношения до 16 в
Конспект 30.74 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджалиПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Тема Система на национално и международно регулиране на валутно-финансови отношения
Конспект 13.59 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект Начало на курсаКонспект Начало на курса
В програмата е предвидено и запознаване на студентите със съвремените програмни средства, които се използуват за целите на моделирането, оптималния синтез, управление и реновация на хтс с периодични процеси
Конспект 47.68 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по \"счетоводен анализ\"Конспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, приложение
Конспект 10.84 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект 2010 гКонспект 2010 г
Същност на противоречията в системата “общество-околна среда”, развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното обществено развитие. Основни екологични понятия. Екологизация на правото и ролята на правото като социален регулатор за разрешаването на екологичните проблеми
Конспект 33.89 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по финанси 11 класКонспект по финанси 11 клас
Теоретични основи на финансите – предпоставки, същност, функции. Финансова система и финансова политика
Конспект 23.03 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивидаКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект 14.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по МикроикономикаКонспект по Микроикономика
Конспект 10.63 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 43.3 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по организация и функциониране на митническата дейност 13-ти класКонспект по организация и функциониране на митническата дейност 13-ти клас
Поименен коносамент. Коносамент на заповед. Коносамент на приносител. Директен коносамент
Конспект 15.61 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 201Конспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект 43.2 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по кореспондентски информационни технологии и работа в интернетКонспект по кореспондентски информационни технологии и работа в интернет
Работа с шаблоните на File/New/On my Computer Letter and Faxes – съставяне на писма и факсове. Смяна на дизайнa и стила на писма и факсове с Tools/Letters and Mailing/Letter wizard
Конспект 33.8 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавния изпит по гражданскоправни наукиКонспект за държавния изпит по гражданскоправни науки
Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми
Конспект 94.94 Kb. 1 pg.
преглед
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. КърджалиПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект 14.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по отчитане на външнотърговски сделки (учебна практика)Конспект по отчитане на външнотърговски сделки (учебна практика)
Конспект 7.27 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом