Конспект

Конспект поКонспект по
Емпирично и теоретично знание в обществените и поведенческите науки. Основание за разграничаване. Преходът от емпирично към теоретично
Конспект 22.44 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Валута и валутни операции в банкитеКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект 12.34 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по дисциплината управление и контрол на качествотоКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството
Конспект 15.54 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникацииКонспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации
Конспект 9.04 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по оит макроикономика за 10 класКонспект по оит макроикономика за 10 клас
Конспект 9.56 Kb. 1 pg.
преглед
Макроикономика, маркетинг, миоМакроикономика, маркетинг, мио
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката. Представа за информационна технология схема
Конспект 35.9 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\"Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
Учебник на проф Стоянов “Данъчно право” преподавател ст ас. Валентина Александрова
Конспект 386.83 Kb. 4 pg.
преглед
Конспект поКонспект по
Международно право /МП/, глобална международна система и междудържавните отношения
Конспект 58.29 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по Международно публично правоКонспект по Международно публично право
Съдържание и форма на международноправните норми. Диспозитивни и императивни норми
Конспект 116.07 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит на специалностКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Конспект 55.89 Kb. 1 pg.
преглед
4. Преподавателски състав Доц д-р Руси Маринов конспект4. Преподавателски състав Доц д-р Руси Маринов конспект
Лисабонска стратегия на ес за управление на знанието, платформа i2010; Европейска програма за кризисен мениджмънт
Конспект 35.96 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по \"финанси\"Конспект по "финанси"
Реален и финансов сектор. Финансови пазари – видове, инструменти, инфраструктура. Финансови посредници – обща характеристика. Видове финансови системи. Специфични особености на финансовата система в България. Основни характеристики и параметри на системата на валутен борд
Конспект 24.75 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект поКонспект по
Византийската империя в ранното Средновековие (ІV-ХІІ в.) – дипломация и идеология
Конспект 17.04 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (убеждаваща комуникация)Конспект за докторантски конкурс по журналистика (убеждаваща комуникация)
Теории за личността: психодинамично направление (Фройд, Фром, Хорни); бихевиористко направление (Скинър); хуманистично направление (Маслоу)
Конспект 25.91 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит за придобиване наКонспект за държавен изпит за придобиване на
Теоретични основи на финансовия анализ. Същност на финансите и финансовото управление на фирмата
Конспект 31.1 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом