Конспект

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зипЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
Конспект 21.93 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по \"Маркетинг\"Конспект по "Маркетинг"
Конспект 12.99 Kb. 1 pg.
преглед
Управление на проекти конспектУправление на проекти конспект
Въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта. Цикъл на проекта
Конспект 21.51 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по български език и литератураКонспект по български език и литература
Песента на колелетата”,”шибил”,”вълкадин говори с бога”, ”албена”,”другоселец”,”последна радост”,”божура”,”кошута”
Конспект 18.71 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контролЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Ii източници на информация на финансовия икономически анализ и контрол – 2 ч
Конспект 44.55 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по финансово право на българия общачас тКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли
Конспект 1.58 Mb. 14 pg.
преглед
Конспект за държавен изпит по публичноправни наукиКонспект за държавен изпит по публичноправни науки
Конституционализмът – възникване и същност. Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. И 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г
Конспект 41.23 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за изпита за придобиване на правоКонспект за изпита за придобиване на право
Индекс на потребителските цени. Проблеми при интерпретацията на индекса на потребителските цени
Конспект 242.3 Kb. 3 pg.
преглед
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четниТест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни
Георги Стефанов – „Теория на международните отношения”, „Външна политика. Дипломация”, „Теория на международната сигурност”
Конспект 0.76 Mb. 5 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рбКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли
Конспект 47.73 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 МатематикаКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Случайни величини. Функции на разпределение и вероятностни плътности. Многомерни вероятностни разпределения. Интегриране на случайни величи­ни
Конспект 23.15 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност \"бизнес-администрация\"Конспект по регионална икономика за 13 клас специалност "бизнес-администрация"
Локация / същност,фактори,мобилност, нтп и териториално разположение на производствените сили
Конспект 11.69 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 годинаКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година
Конспект 19.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалностКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
Информационно осигуряване на управлението. Данни и информация. Обработка на данните в информация. Класификация на данните. Типове данни. Компютърни информационни системи
Конспект 56.01 Kb. 1 pg.
преглед
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурсиКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и „човешки капитал”. Общото и различното между концепцията „управление на персонала” и „управлението на човешките ресурси”
Конспект 38.23 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом