Конкурс

Конкурсите за държавни служители, обявява конкурсКонкурсите за държавни служители, обявява конкурс
На основание Заповед №206 от 02. 03. 2012 година на Кмета на Общината,чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Конкурс 25.7 Kb. 1 pg.
преглед
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцентСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс 46.76 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (макроикономика)Конкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (макроикономика)
Нс по икономически теории и международни икономически отношения при вак. Специализирал е в департамент “Икономикс” на Бостънския университет в сащ и в катедра “Политическа икономия” на Московския университет. Владее говоримо и писмено английски и руски език. Притежава перфектна компютърна грамотност
Конкурс 92.59 Kb. 1 pg.
преглед
Открит конкурс по нвмоп за избор на изпълнител на обществена поръчкаОткрит конкурс по нвмоп за избор на изпълнител на обществена поръчка
Аис в община Монтана и интеграция с аис на целевите общини по проекта: Вършец, Берковица, Георги Дамяново, Бойчиновци и Чипровци
Конкурс 174.25 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за есеКонкурс за есе
Съветът може да реши с единодушие, по препоръка на Комисията, датата на присъединяване на тази държава да бъде отложена с една година до 1 януари 2008 г
Конкурс 243.39 Kb. 6 pg.
преглед
Конкурс „Помощ за книгатаКонкурс „Помощ за книгата
Издателство
Конкурс 37.9 Kb. 1 pg.
преглед
Национален конкурс „Най-изобретателен здравен инспектор на Министерството на здравеопазването регламентНационален конкурс „Най-изобретателен здравен инспектор на Министерството на здравеопазването регламент
Национален конкурс „Най-изобретателен здравен инспектор на Министерството на здравеопазването”
Конкурс 46.91 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)Конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Конкурс 86.59 Kb. 1 pg.
преглед
Критерии и показатели за оценяване при провеждане на конкурс от Научно жури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет ПлевенКритерии и показатели за оценяване при провеждане на конкурс от Научно жури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет Плевен
Оценката на кандидатите за академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” или „професор” да става на базата на комплексна оценка, включваща научна дейност, учебно-преподавателска дейност и оценка за лечебната или изследователската дейност и възможности
Конкурс 83.45 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношениеКонкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение
Място на трудовото право в правната система. Отграничаване от други правни отрасли
Конкурс 63.67 Kb. 1 pg.
преглед
Участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчкаУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Поддръжка и експлоатация на тринадесет броя фонтани на територията на Столична община през 2010г., съхраняване на съоръженията през зимния период, подготовка и пускането им в експлоатация за сезон 2011г., както следва
Конкурс 456.05 Kb. 8 pg.
преглед
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предметЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на глава четвърта от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (Наредбата) и за всички въпроси, които не са разгледани в нея, се прилагат разпоредбите на тази Наредба
Конкурс 362.33 Kb. 3 pg.
преглед
Конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на темаКонкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема
Национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема
Конкурс 213.96 Kb. 1 pg.
преглед
Участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнителУчастие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител
Застраховане на дълготрайни материални активи на технически университет – софия и изнесените звена”
Конкурс 411.43 Kb. 2 pg.
преглед
На трудовете на Димитър Николов Тадаръков представени на конкурса за професор обявен в Държавен вестник брой 54 от 13 05 08гНа трудовете на Димитър Николов Тадаръков представени на конкурса за професор обявен в Държавен вестник брой 54 от 13 05 08г
Машинно инженерство, впоследствие унсс през 1988т г защитава кандидатска дисертация в унсс, през 1991- 2004г е извънреден доцент в унсс. През 2002г получава сертификат от бнб за квалификация в банкирането. От 2004г ръководи катедра „Икономика на туризма „ в унсс като от 2005 г е редовен доцент
Конкурс 60.66 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом