Конкурс

Участия на групите и съставите при общински детски комплекс – несебър в конкурси ифестивали през 2011 годинаУчастия на групите и съставите при общински детски комплекс – несебър в конкурси ифестивали през 2011 година
Вокална група „Морски звездички” ІІІ място в ІІ възрастова група / 8 – 11 години/ в Раздел „ Народна песен със съвременен аранжимент”
Конкурс 57.73 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за ученическо творчество на темаКонкурс за ученическо творчество на тема
Война освободителна за част от българския народ и българските територии, които се намират все още под турско владичество. Нейният справедлив характер я превръща във война на народа, част от който доброволно се включва в бойния строй на Българската армия и проявява изключителен героизъм
Конкурс 32.14 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурсМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят
Конкурс 21.86 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурсаКонкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса
Дв бр. 73/19. 08. 2003 г., изм. Дв, бр. 16/15. 02. 2008 г и дв бр. 74/15. 09. 2009 г на момн за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност
Конкурс 89.64 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал)Конкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 01 “Политическа икономия (човешки капитал)” с тема на хабилитационен труд “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения”
Конкурс 116.1 Kb. 1 pg.
преглед
Покана за участие в конкурс за стипендии за обучение в квалификационна програма с професионална насоченостПокана за участие в конкурс за стипендии за обучение в квалификационна програма с професионална насоченост
Пъблик Рилейшънс, човешки ресурси, вътрешни комуникации, маркетинг, организационно развитие, медии, социология. Документи могат да подават както български, така и чужди граждани
Конкурс 34.51 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсна процедура 33. 5-2009Конкурсна процедура 33. 5-2009
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Конкурс 20.91 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\"Конкурс за „Доцент" по специалността „Онкология"
Относно: обявения конкурс за „Доцент” по специалността „Онкология” с шифър 03. 01. 46 за нуждите на Клиника по дерматология на сбало – еад
Конкурс 34.68 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за заемане на академичната длъжност „ професор\" ( документ №12 по чл. 65(1) от Правилника на всу\"Л. Каравелов) ( Резюмета )Конкурс за заемане на академичната длъжност „ професор" ( документ №12 по чл. 65(1) от Правилника на всу"Л. Каравелов) ( Резюмета )
Добрев, П., (2010), Ландшафтна архитектура, екологизиране и естетизиране на градската среда, в сборник доклади, том ІІ, Х международна научна конференция, всу, 2010, стр. 38 – 43, София
Конкурс 99.47 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „Готвач на годинатаКонкурс „Готвач на годината
Варненска Асоциация на Хотелиерите и Ресторантьорите и Българска хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация
Конкурс 27.61 Kb. 1 pg.
преглед
За провеждането на националния фотографски конкурс за деца на спЗа провеждането на националния фотографски конкурс за деца на сп
Вашингтон. Победителят в международния конкурс ще пътува с придружител до Вашингтон, окръг Колумбия, за да разгледа седалището на Националното географско дружество
Конкурс 143.14 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за иновативно предприятие 2008Конкурс за иновативно предприятие 2008
Инструкции за попълване на картата стр. 2
Конкурс 237.58 Kb. 1 pg.
преглед
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служителОбявление за провеждане на конкурс за държавен служител
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от нпкдс и Заповед №403/21. 04. 2011 г., Община Враца, гр. Враца, п код 3000, ул. Стефанаки Савов №6
Конкурс 31.63 Kb. 1 pg.
преглед
Соу „димчо дебелянов варнаСоу „димчо дебелянов варна
Конкурс за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за извършване на образователни и учебни дейности за периода на учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 г
Конкурс 56.84 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен
Дисертация за к т н.: «Исследование способов обогрева рассадных пленочных теплиц»
Конкурс 200.45 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом