Конкурс

Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професияОтносно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия
Желая да участвам в обявения от момн конкурс „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия” с електронен учебен курс “Програмиране – І част”
Конкурс 22.23 Kb. 1 pg.
преглед
Организатор община казанлъкОрганизатор община казанлък
Вселенският свят на глаголицата” – изложба-концерт на нгпид "Акад. Дечко Узунов", гр. Казанлък и нумси "Хр. Морфова", гр. Стара Загора 
Конкурс 47.86 Kb. 1 pg.
преглед
Информационното бюро на Европейския парламент в България учредява награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012 На 3 май стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012Информационното бюро на Европейския парламент в България учредява награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012 На 3 май стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012
На 3 май стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012
Конкурс 30.16 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурса е изготвен Доклад от 04. 01. 2011 г., подписан от всички членове. НаКонкурса е изготвен Доклад от 04. 01. 2011 г., подписан от всички членове. На
Образувано е по жалба от К. „. П. от М. Д., "М. Д.", представляван от М. Д. и от „. Т. О. П. от М. Д. против протокол на конкурсната комисия на О. Б., с
Конкурс 52.75 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за втора хабилитация за получаване на научното звание \"професор\" по научна спец. 05. 02. 06 \"Статистика и демография\" (Икономическа статистика)Конкурс за втора хабилитация за получаване на научното звание "професор" по научна спец. 05. 02. 06 "Статистика и демография" (Икономическа статистика)
Радилов, Д. Икономическа статистика, Варна, Унив издателство на иу варна, 2001, 427 с
Конкурс 177.97 Kb. 1 pg.
преглед
Програм а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по специалностПрограм а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по специалност
Конкурс 54.1 Kb. 1 pg.
преглед
За конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Софтуерно инженерствоЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Софтуерно инженерство
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване по въпросите от конспекта, като може да бъде дадена и задача
Конкурс 52.51 Kb. 1 pg.
преглед
Стати Василев Статев във връзка с конкурс за професор по научната специалност Политическа икономия /Макроикономика/, шифър 05. 02. 01Стати Василев Статев във връзка с конкурс за професор по научната специалност Политическа икономия /Макроикономика/, шифър 05. 02. 01
Конкурс 160.77 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за заемане на щатната, академична длъжност за военнослужещ „професор\", в катедра „Съвместни операции\"Конкурс за заемане на щатната, академична длъжност за военнослужещ „професор", в катедра „Съвместни операции"
Съвместни операции” към факултет „Национална сигурност и отбрана”. Научна специалност: 05. 12. 02 „Военнополитически проблеми на сигурността”. Научна област: 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”
Конкурс 189.83 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурса за доцент по 01. 01. 04 Математически анализКонкурса за доцент по 01. 01. 04 Математически анализ
За реални функции в произволно топологично векторно пространство аналогична характеристика се гради върху доказаното в дисертацията на автора свойство „линейна отвореност” (локална сюрективност) на локално липшицова функция със сюрективни субградиенти
Конкурс 70.5 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсни темиКонкурсни теми
Проект за консорциум от граждани, организации и академични структури за изучаване и справяне с проблеми с цел подобряване на отношенията в обществото
Конкурс 492.75 Kb. 4 pg.
преглед
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи от един-единствен кандидат – д-р Станислав Пенчев Абаджиев. Документите са подадени в срок и отговарят на изискванията на обявения конкурс
Конкурс 29.06 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс по програмиране на барс за 2007 гКонкурс по програмиране на барс за 2007 г
Барс заедно с Musala Soft и pc magazine / Bulgaria организира национален конкурс по програмиране. Задачата този път е с алгоритмичен характер и е отправена като предизвикателство към всички млади програмисти и софтуерни специалисти, които имат желание да участват
Конкурс 38.82 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „ научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011Конкурс „ научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
Цел на конкурса е финансово подпомагане на издаването на научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика
Конкурс 80.17 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „ научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011Конкурс „ научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика – 2011
Конкурс 159.44 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом