Конкурс

Месечен информационен бюлетинМесечен информационен бюлетин
Организатори: Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюз на изобретателите в България
Конкурс 376.02 Kb. 4 pg.
преглед
Конкурс лаборатория за слава fameLab ® 2012 формуляр за регистрацияКонкурс лаборатория за слава fameLab ® 2012 формуляр за регистрация
Добре дошли в Лаборатория за слава FameLab ® – конкурса за комуникация на науката
Конкурс 40.08 Kb. 1 pg.
преглед
Одобрени за финансиране проектни предложения в конкурсОдобрени за финансиране проектни предложения в конкурс
Одобрени за финансиране проектни предложения в конкурс „стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” -2010 Г
Конкурс 296.2 Kb. 4 pg.
преглед
Обявява конкурсОбявява конкурс
Народното събрание, гр. София, пл. „Народно събрание” №2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №050-05-105 от 29. 06. 2010 г на председателя на
Конкурс 29.95 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по Приложна механика от професионално направлениеКонкурс за заемане на академична длъжност доцент по Приложна механика от професионално направление
Шест от публикациите са на латиница и са изнесени като доклади на конференции в чужбина и публикувани в материалите от тях. Останалите 33 са изнесени международни конгреси и конференции в България, и са публикувани в български научни издания
Конкурс 27.88 Kb. 1 pg.
преглед
Изисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен трудИзисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд
Счетоводство и анализ при унсс гр. София и публикуван в Държавен вестник бр. 4 от 15. 01. 2010 г. В конкурса е допуснат за участие доц д-р Снежана Александрова Башева единствен кандидат
Конкурс 162.34 Kb. 1 pg.
преглед
Из дейността на мислителитеИз дейността на мислителите
Учредителите избраха управител – Стефани Маркова, а подуправител е Елена Огнянова. И двете са от ІV „а”клас
Конкурс 68.29 Kb. 1 pg.
преглед
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността \"началник на митнически пункт\" в митнически пункт \"свободна зона\" при митница русе конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам -15 /14. 01. 2011г на директора на Агенция \"Митници\" решиНа допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник на митнически пункт" в митнически пункт "свободна зона" при митница русе конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам -15 /14. 01. 2011г на директора на Агенция "Митници" реши
За длъжността “началник на митнически пункт” в митнически пункт “свободна зона” при митница русе
Конкурс 21.26 Kb. 1 pg.
преглед
Конспек т по социална медицина за конкурс за асистентКонспек т по социална медицина за конкурс за асистент
Същност и значение на социалната етиология, социалната профилактика, социалната терапия и социалната рехабилитация на заболяванията
Конкурс 42.29 Kb. 1 pg.
преглед
От професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму \"Н. Вапцаров\", за заемане на академичната длъжност \"доцент\" поОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални, стопански и
Конкурс 103.64 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение 1 молба за участие в конкурс за награда проартеПриложение 1 молба за участие в конкурс за награда проарте
Представения проект да бъде допуснат до оценка от страна на оценителната комисия на международната награда ПроАрте, в категория секция
Конкурс 83.67 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)Конкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин Иванов Благоев – единствен кандидат в конкурс за редовен доцент в Катедра „Икономика и управление” при Висшето училище „Международен колеж” Албена гр. Добрич
Конкурс 210.1 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурса за научно звание „доцентКонкурса за научно звание „доцент
По докторат за научна степен „доктор по педагогика” (вак-4293 на 04. 02. 1988 г.)
Конкурс 1.16 Mb. 18 pg.
преглед
Таблица за оценяване на конкурсните проекти в кукермода 2012Таблица за оценяване на конкурсните проекти в кукермода 2012
Съответствие между съвременните модни тенденции и маскарадното културно наследство в дизайнерския модел |
Конкурс 31.89 Kb. 1 pg.
преглед
Удължава се срокът за номиниране на най-добрите реклами и телевизионни проекти с положителен образ на жените До 15 юли 2012 г ще продължи кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга за 2011/2012 гУдължава се срокът за номиниране на най-добрите реклами и телевизионни проекти с положителен образ на жените До 15 юли 2012 г ще продължи кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга за 2011/2012 г
До 15 юли 2012 г ще продължи кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга за 2011/2012 г
Конкурс 31.95 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом