Конкурс

„Нужна ли ни е днес личност като Васил Левски„Нужна ли ни е днес личност като Васил Левски
Конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Нужна ли ни е днес личност като Васил Левски”
Конкурс 252.84 Kb. 1 pg.
преглед
Регионален инспекторат по образованието – софия-градРегионален инспекторат по образованието – софия-град
Конкурс 60.63 Kb. 1 pg.
преглед
Журналистически конкурс ще отличи най-добрите представяния на малко известни туристически дестинации за българските туристи. 13 октомври 2010 г., СофияЖурналистически конкурс ще отличи най-добрите представяния на малко известни туристически дестинации за българските туристи. 13 октомври 2010 г., София
Инициатива „Потърси България” на миет подкрепя популяризирането на вътрешния туризъм в България
Конкурс 36.92 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\"Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника за неговото приложение (ППзрасрб) и Критерии и показатели за оценяване на кандидати за заемане на академичната длъжност „доцент” на ввму „Н. Й. Вапцаров”
Конкурс 44.93 Kb. 1 pg.
преглед
За кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношенияЗа кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношения
Световно стопанство и международни икономически отношения” (Международни икономически отношения)
Конкурс 49.2 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрациятаКонкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията
Чл. С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
Конкурс 0.55 Mb. 5 pg.
преглед
Формуляр за кандидатстване конкурс „финансиране на бизнес идеи и иновацииФормуляр за кандидатстване конкурс „финансиране на бизнес идеи и иновации
Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]
Конкурс 55.37 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служителиНаредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Януари 2009г., изм. Дв бр. 16 от 27 Февруари 2009г., изм. Дв бр. 18 от 10 Март 2009г., изм. Дв бр. 42 от 5 Юни 2009г., изм. Дв бр. 47 от 21 Юни 2011г., изм. Дв бр. 95 от 2 Декември 2011г., изм. Дв бр. 106 от 30 Декември 2011г., изм. Дв бр. 7 от 24 Януари 2012г., изм. Дв бр. 21 от 13 Март 2012г
Конкурс 0.62 Mb. 9 pg.
преглед
Конкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и румъния (2007 2009)Конкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и румъния (2007 2009)
За двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и румъния (2007 – 2009)
Конкурс 61.41 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците темаКонкурс „Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците тема
Създаване на продуктивна образователна среда за развиване на граждански и социални компетентности
Конкурс 242.66 Kb. 2 pg.
преглед
Конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематикаКонкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематика
Реализиране на партньорства за опазване на птиците и важните за тях места и местообитания в границите на Орнитологично важните места от Натура 2000, чрез осъществяване на мониторинг и преки природозащитни дейности в тях
Конкурс 120.89 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче тРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /159/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Конкурс 0.76 Mb. 5 pg.
преглед
1. mеждународен конкурс за певци „кралица елизабет 20111. mеждународен конкурс за певци „кралица елизабет 2011
От 05-21 май 2011 година в Брюксел, Белгия, ще се проведе Международен конкурс за певци „Кралица Елизабет”
Конкурс 103.4 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсът се провежда в две възрастови групиКонкурсът се провежда в две възрастови групи
Историческия факултет на су “Св. Климент Охридски”, тангра танНакРа общобългарска фондация, Сдружението на преподавателите по история в България, Синдиката на българските учители, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, в.“Учителско дело, в.“Аз Буки” обявява
Конкурс 90.27 Kb. 1 pg.
преглед
Шестнадесети национален ученически конкурсШестнадесети национален ученически конкурс
ТанНакРа общобългарска фондация, Синдиката на българските учители, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, Националния етнографски институт към Българската академия на науките, в.“Учителско дело, в.“Аз Буки” обявява Шестнадесетия национален ученически конкурс под надслов
Конкурс 73.44 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом