Конкурс

Първа награда на конкурса на боис за студентско есеПърва награда на конкурса на боис за студентско есе
Аза, в рамките на която съществува Свободата). Точно за тази вътрешна същност е характерно и желанието към просперитет (от лат prosperitas – благополучие). Или с други думи – наличието на Свободата като обективно битие е необходимата и самодостатъчна предпоставка за разгръщане реалността на успеха
Конкурс 48.95 Kb. 1 pg.
преглед
„Алековите герои през погледа на децата по повод 148-та годишнина от рождението на Алеко Константинов„Алековите герои през погледа на децата по повод 148-та годишнина от рождението на Алеко Константинов
Регистър на дейностите, свързани с подобряване на детското благосъстояние в община свищов
Конкурс 230.69 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсен изпит за двама редовни и един задочен докторант по АдминистративноКонкурсен изпит за двама редовни и един задочен докторант по Административно
Апк. Твърди се, че един на членовете на назначената комисия не е хабилитиран по същата научна специалност, по която е обявен докторантския конкурс нарушение на чл. 9, ал. 1 от Наредбата
Конкурс 42.02 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „иновативни практики в управлениетоКонкурс „иновативни практики в управлението
Управленски подход за привличане на заинтересовани страни за формиране на позитивна ученическа среда
Конкурс 170.74 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция  Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция  
Коалиция 2000 по прилагане на тяхната антикорупционна програма, а също така и работата на други неправителствени организации (нпо) с наблюдателни функции (watchdog ngos) и журналисти, работещи с организации на медиите, които събират и разследват случаи на корупция
Конкурс 117.89 Kb. 1 pg.
преглед
Чл (1) Посочените в конкурсните документи количества на видовете дейности не са окончателни, а се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол на възложителяЧл (1) Посочените в конкурсните документи количества на видовете дейности не са окончателни, а се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол на възложителя
Еик с адрес на управление представлявано от наричан за краткост изпълнител, от друга страна за следното
Конкурс 84.57 Kb. 1 pg.
преглед
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегияНационален конкурс "Иновативни практики в управлението" комуникационна стратегия
Иновационен Модел за управление на взаимодействието със заинтересованите страни с цел овладяване на агресията в училищата на територията на област Монтана
Конкурс 212.65 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за академична длъжност \"Доцент\"Конкурс за академична длъжност "Доцент"
Доцент” по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми”, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми”
Конкурс 257.26 Kb. 4 pg.
преглед
Документация за участие в конкурс за възлагане на социалната услуга в общността дневен център за деца и младежи с уврежданияДокументация за участие в конкурс за възлагане на социалната услуга в общността дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за възрастни с увреждания” в Община Габрово е открит със Заповед на Кмета. В конкурса могат да участват неограничен брой кандидати, съгласно чл. 18 ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за социално подпомагане /зсп/ и отговарящи на условията по чл. 18 ал. 2 и ал. 3 от зсп
Конкурс 190.2 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурснадокументаци яКонкурснадокументаци я
Избор на изпълнител за доставка специализирани автомобили и машини за бкс-та, при община несебър ”- по пет обособени позиции
Конкурс 0.57 Mb. 5 pg.
преглед
Наредба №1 от 19 декември 2007 г относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следователНаредба №1 от 19 декември 2007 г относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател
Реда за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи
Конкурс 221.46 Kb. 1 pg.
преглед
От капитан I ранг, проф., д в. н. Боян Кирилов Медникаров, началник на ввму „Н. Й. Вапцаров\" Варна, Относно: Конкурс за академична длъжност „Доцент\", поОт капитан I ранг, проф., д в. н. Боян Кирилов Медникаров, началник на ввму „Н. Й. Вапцаров" Варна, Относно: Конкурс за академична длъжност „Доцент", по
Администрация и управление”, научна специалност 05. 02. 24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, обнародван в дв, бр. 74 от 21. 09. 2011 г за нуждите на катедра: „Социални, стопански и правни науки” на ввму «Н. Й. Вапцаров» Варна
Конкурс 59.38 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИКонкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
Ма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена организация, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в конкурс за най-добър бизнес план. Медиен партньор на програмата е вестник Капитал
Конкурс 36.79 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс по професионално направление Педагогика \"Теория на възпитанието и дидактика\" (Начална училищна педагогика)Конкурс по професионално направление Педагогика "Теория на възпитанието и дидактика" (Начална училищна педагогика)
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конкурс 47.71 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за мултимедии „КоменскиКонкурс за мултимедии „Коменски
Европа. Gpi присъжда Comenius награди за достойни за пример образователни медии обикновено на издателства, институции и автори, които разработват, публикуват, създават или разпространяват мултимедийния продукт. Comenius наградите са морални награди и не са свързани с финансови ползи за наградените
Конкурс 66.95 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом