Конкурс

Конкурси за представяне на цялостна концепция и детайлни брифовеКонкурси за представяне на цялостна концепция и детайлни брифове
При организиране на конкурси за представяне на цялостна концепция и детайлни брифове* се определя минимално възнаграждение от 500 eur за всяка от рекламните агенции при условие, че за участие са поканени повече от три фирми /четири, ако е поканена и досега обслужващата рекламна агенция
Конкурс 11.55 Kb. 1 pg.
преглед
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчкаОткрит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Доставка и монтаж на място на мебелировка и обзавеждане на административна сграда, предоставена за нуждите на административен съд – кюстендил
Конкурс 342.73 Kb. 2 pg.
преглед
Конкурс От 06. 06. 2006 г. Институт за пазарна икономика се намира на нов адресКонкурс От 06. 06. 2006 г. Институт за пазарна икономика се намира на нов адрес
Случаят с образованието е аналогичен, като в резултат от това Народното събрание прие през седмицата „Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)”1
Конкурс 188.71 Kb. 1 pg.
преглед
Аз създадох курса за подготовка на български граждани за конкурсите за работа в европейските институции през 2004 г и го развивам постоянно в съответствие сАз създадох курса за подготовка на български граждани за конкурсите за работа в европейските институции през 2004 г и го развивам постоянно в съответствие с
Това е любимият ми курс, тъй като срещнах в него прекрасни хора, много от които станаха и мои приятели. Най-голямата награда, която получих като професионалист е фразата на един от моите курсисти: Мими, ти ми помогна да променя живота си Мими Йотова
Конкурс 26.61 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс „млади учени 2011 гКонкурс „млади учени 2011 г
Самоуплътняващ се бетон (суб) изследване на сцеплението между суб и армировката, повлияно от водоотделянето в условия на агресивна среда, за приложението му в промишленото и гражданско строителство
Конкурс 392.84 Kb. 4 pg.
преглед
Конкурсна комисияКонкурсна комисия
Чл. С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
Конкурс 476.72 Kb. 4 pg.
преглед
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" Текущи ремонти на сгради и съоръжения на дп рвд\"Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Текущи ремонти на сгради и съоръжения на дп рвд"
Iii – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Конкурс 2.06 Mb. 17 pg.
преглед
Конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематикаКонкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематика
Реализиране на партньорства за опазване на птиците и важните за тях места и местообитания в границите на Орнитологично важните места от Натура 2000, чрез осъществяване на мониторинг и преки природозащитни дейности в тях
Конкурс 97.81 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематикаКонкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие с тематика
Реализиране на партньорства за опазване на птиците и важните за тях места и местообитания в границите на Орнитологично важните места от Натура 2000, чрез осъществяване на мониторинг и преки природозащитни дейности в тях
Конкурс 95.5 Kb. 1 pg.
преглед
Ловеч с две награди от конкурса \"Българска екообщина\" 2012 гЛовеч с две награди от конкурса "Българска екообщина" 2012 г
Те бяха връчени лично на кмета Минчо Казанджиев по време на международната конференция и изложба за Югоизточна Европа 'Управление на отпадъци, рециклиране и екология. Община Ловеч се класира на първо място в категорията управление на отпадъци и на второ в категорията енергийна ефективност
Конкурс 0.6 Mb. 6 pg.
преглед
Конкурс „мара белчева докладваКонкурс „мара белчева докладва
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в редовно заседание, проведено на 28 май 2008 година /протокол №9
Конкурс 38.01 Kb. 1 pg.
преглед
Предмет на конкурса е продажба на поземлен имот с идентификатор 83510. 666. 591 по кадастралната карта на гр. Шумен целият с площ от 10 444 кв м., съответстващ наПредмет на конкурса е продажба на поземлен имот с идентификатор 83510. 666. 591 по кадастралната карта на гр. Шумен целият с площ от 10 444 кв м., съответстващ на
Тир паркинг с рзп – 4068 кв м с идентификатор 183510. 666. 591 4; Паркинг леки за автомобили -4594кв м с идентификатор 183510. 666. 591 3; Търговски обект с рзп 3983 кв м с идентификатор 83510. 666. 591 2 Обща разгъната застроена площ – 30 484 кв м при следните конкурсни условия
Конкурс 14.79 Kb. 1 pg.
преглед
За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители общинаборова нЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители общинаборова н
На основание чл. 10А, ал. 1 От закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 От наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и
Конкурс 111.5 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсът за почистване на софияКонкурсът за почистване на софия
Доклад на експертна група по проект „Мониторинг върху изпълнението на договорите за почистване на София и конкурсната процедура за почистване на пет столични района: “Люлин”, “Овча купел”, “Витоша”, “Младост”, “Триадица” на Фондация аксес-софия
Конкурс 0.67 Mb. 4 pg.
преглед
Обявява се конкурс по документи за 4 неключови експерти с краен срок за кандидатстване 30 юни 2008 гОбявява се конкурс по документи за 4 неключови експерти с краен срок за кандидатстване 30 юни 2008 г
Здравеопазване” на проект „Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус към ромите”
Конкурс 50.54 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом