Конкурс

Рецензия върху научните трудове, преподавателската и друга активност на доц д-р Веселка Христова Павлова във връзка с участието й в конкурса за професор поРецензия върху научните трудове, преподавателската и друга активност на доц д-р Веселка Христова Павлова във връзка с участието й в конкурса за професор по
Веселка Христова Павлова във връзка с участието й в конкурса за професор по статистика, шифър 05 02 06
Конкурс 109.14 Kb. 1 pg.
преглед
Община варна регионален  инспекторат по образованието общински детски комплекс – варна статут на общински конкурс „възкресение христово 2012 гОбщина варна регионален  инспекторат по образованието общински детски комплекс – варна статут на общински конкурс „възкресение христово 2012 г
Цел: Приобщаване на подрастващите към християнските ценности и осмисляне на съдържанието на празника Възкресение Христово
Конкурс 37.14 Kb. 1 pg.
преглед
Обявлени е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбявлени е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № зам-359/03. 10. 2008 г на директора на Агенция "Митници" обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия
Конкурс 34.19 Kb. 1 pg.
преглед
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен юрисконсулт\" в отдел „администриране, възнаграждения и придобивки на персонала\" в дирекция „организация и управление на човешките ресурси\" на централно митническо управление конкурсната комисия,На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в отдел „администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" в дирекция „организация и управление на човешките ресурси" на централно митническо управление конкурсната комисия,
За длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „администриране, възнаграждения и придобивки на персонала” в дирекция „организация и управление на човешките ресурси” на централно митническо управление
Конкурс 13.13 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за длъжността началник на митническо бюроКонкурс за длъжността началник на митническо бюро
Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-91 от 10. 02. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши
Конкурс 19.57 Kb. 1 pg.
преглед
На недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши разследващ митнически инспектор за централно митническо управление с местоработаНа недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши разследващ митнически инспектор за централно митническо управление с месторабота
За длъжността „младши разследващ митнически инспектор” за централно митническо управление с месторабота
Конкурс 11.76 Kb. 1 pg.
преглед
На доц д-р Лалко Стойчев Дулевски, участник в конкурсНа доц д-р Лалко Стойчев Дулевски, участник в конкурс
Кандидатът за „професор”участва с научна продукция по съдържание изцяло посветена на обявената в конкурса научна специалност: хабилитационен труд; 3 монографии (една, от които е публикация на хабилитационния труд); 4 научни студии; 11 научни статии; 5 научни доклада и 5 учебника
Конкурс 130.75 Kb. 1 pg.
преглед
На научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „ПолитическаНа научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа
Цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент” по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия (европейски икономически и паричен съюз)”
Конкурс 72.35 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс 2005 на ЕкоЕнергия \"Енергийноефективна община\"Конкурс 2005 на ЕкоЕнергия "Енергийноефективна община"
Има ли общината програма за енергийна ефективност, от кога и актуализира ли се редовно?
Конкурс 88.53 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсна програма открит конкурс за проект за «проектиране на съвременен музеен център в кв. 500, М. „Центъра\\, по плана на град софия»Конкурсна програма открит конкурс за проект за «проектиране на съвременен музеен център в кв. 500, М. „Центъра\, по плана на град софия»
«проектиране на съвременен музеен център в кв. 500, М. „Центъра”, по плана на град софия»
Конкурс 272.15 Kb. 1 pg.
преглед
Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества в община криводол І. Общи положения >Чл. 1Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества в община криводол І. Общи положения >Чл. 1
Чл. Настоящите правила са разработени в съответствие с Раздел VІІІ от Наредба №16 на Обс криводол. С правилата се определят редът, условията и процедурата за провеждане на конкурсите за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност
Конкурс 106.82 Kb. 1 pg.
преглед
Софийски градски съд обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен администратор 1 щатна бройка Специалист „Връзки с обществеността 1 щатна бройка Старши специалист-счетоводител 1 щатна бройкаСофийски градски съд обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен администратор 1 щатна бройка Специалист „Връзки с обществеността 1 щатна бройка Старши специалист-счетоводител 1 щатна бройка
Специалист „Връзки с обществеността” 1 щатна бройка Старши специалист-счетоводител 1 щатна бройка
Конкурс 38.86 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсна процедураКонкурсна процедура
То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако имате такива
Конкурс 88.47 Kb. 1 pg.
преглед
Съвместен Конкурс на Програмата за малки проекти и Министерство на околната среда и водите за иновативни младежки идеиСъвместен Конкурс на Програмата за малки проекти и Министерство на околната среда и водите за иновативни младежки идеи
Светът оставя природата на твоето поколение в трудно положение. Хората никога не са били толкова много, а земята и околната ни среда толкова изтощени от нас хората. Има ли решение?
Конкурс 20.61 Kb. 1 pg.
преглед
За конкурсен изпит тест по „основни понятия в сигурността и отбранатаЗа конкурсен изпит тест по „основни понятия в сигурността и отбраната
Публични комуникации в сигурността и отбраната”, „логистика на сигурността и отбраната”
Конкурс 45.28 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом