Конкурс

Стефан Минчев Вачков по конкурса за заемане на академична длъжност „професор І. Монографии и участие в монографииСтефан Минчев Вачков по конкурса за заемане на академична длъжност „професор І. Монографии и участие в монографии
Ернст Килгус. Книгата е структурирана в десет глави и разглежда основните проблеми при управлението на съвременните търговски банки. Анализът и изводите в нея се базират върху достиженията на теоретичната мисъл и банковата практика в развитите страни
Конкурс 1.49 Mb. 12 pg.
преглед
Конкурс за \"Професор\"Конкурс за "Професор"
Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” по учебни дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, ”Управление на ресурсите за отбрана”, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” и „Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана”
Конкурс 368.75 Kb. 4 pg.
преглед
Започна регистрацията за националния конкурс за комуникация на науката Лаборатория за слава FameLab 2009Започна регистрацията за националния конкурс за комуникация на науката Лаборатория за слава FameLab 2009
Лаборатория за слава Феймлаб”. Конкурсът ще се проведе в България през м април и май и ще избере Новото лице на науката, което през юни 2009 ще се състезава на международния финал на конкурса в Обединеното кралство срещу победителите от още девет европейски страни
Конкурс 69.33 Kb. 1 pg.
преглед
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ иРецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография" Статистически анализ и
Професор”, по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография”(Статистически анализ и статистически софтуер), с кандидат доц д-р Валентин Димитров Гоев
Конкурс 127.77 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\"Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
За участие в конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли” (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Конкурс 316.58 Kb. 3 pg.
преглед
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\"Конкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда”
Конкурс 118.1 Kb. 1 pg.
преглед
При разработване на темите за 20-ия конкурс на нк „Родолюбие авторите могат да ползват и някои годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2012 годинаПри разработване на темите за 20-ия конкурс на нк „Родолюбие авторите могат да ползват и някои годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2012 година
При разработване на темите за 20-ия конкурс на нк „Родолюбие“ авторите могат да ползват и някои годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2012 година
Конкурс 18.53 Kb. 1 pg.
преглед
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предметЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет
Краен срок за получаване на офертите: 12: 00 часа на г в деловодството на община Силистра
Конкурс 0.49 Mb. 6 pg.
преглед
Конкурс за есета \"Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас\"Конкурс за есета "Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас"
Международен конкурс за есета “Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас”
Конкурс 25.75 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс моята гатанкаКонкурс моята гатанка
Симона Иванова 9 г. Оу"Св. Св. Кирил и Методий" с. Девене обл. Враца Християна Димитрова 9 г. Оу"Св. Св. Кирил и Методий" с. Девене обл. Враца
Конкурс 77.24 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурсна програма златен ритон 2010Конкурсна програма златен ритон 2010
Продукция: Аделина Попнеделева – 1303 София, Зона б-5, бл. 2, вх. 2, ап. 131, тел. +359 2 411 592
Конкурс 317.02 Kb. 4 pg.
преглед
Резюмета на научните публикации и трудове на доц. Д-р живко богомилов гешев, с които участва в конкурс за Професор по научната специланост 05. 01. 01. История на филосиятаРезюмета на научните публикации и трудове на доц. Д-р живко богомилов гешев, с които участва в конкурс за Професор по научната специланост 05. 01. 01. История на филосията
Конкурс 0.94 Mb. 7 pg.
преглед
1 юни 2012 г. – 16. 30 ч. – 18. 00 ч. – площад „20 –ти април1 юни 2012 г. – 16. 30 ч. – 18. 00 ч. – площад „20 –ти април
С участието на Богдан Томов, куклени актьори, възпитаници на детските градини, училищата, Обединен детски комплекс, Обединена школа по изкуствата „Евгений Зумпалов”- панагюрище
Конкурс 31.72 Kb. 1 pg.
преглед
От проф дфн Милена Кирова, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор по направление филология сравнително балканскоОт проф дфн Милена Кирова, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор по направление филология сравнително балканско
Сравнително балканско литературознание и Нова румънска литература на специалност Балканистика в су, както и лекции по три сид. Била е хоноруван преподавател във вту и юзу, гост-преподавател в Университета на Артоа, ръководител на шестима докторанти, трима от които – успешно защитили до този момент
Конкурс 81.87 Kb. 1 pg.
преглед
Xiii международен детски фестивал \"Слънце, радост, красота\" църква \"Йоан Кръстител\"-16 юни -16. 00 часа-репетиция, 17. 00 часа -конкурс забавна песенXiii международен детски фестивал "Слънце, радост, красота" църква "Йоан Кръстител"-16 юни -16. 00 часа-репетиция, 17. 00 часа -конкурс забавна песен
Конкурс 19.31 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом