Инструкция

Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година (дейности за периода до края на 2010 година)Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година (дейности за периода до края на 2010 година)
Инструкцията е разработена в съответствие със Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година
Инструкция 150.19 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция №4444 от 13 октомври 1999 Г. За правилата за полети и обслужването на въздушното движениеИнструкция №4444 от 13 октомври 1999 Г. За правилата за полети и обслужването на въздушното движение
Инструкция 4.94 Mb. 40 pg.
преглед
Инструкция №1 от 07. 2003 г за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества,Инструкция №1 от 07. 2003 г за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества,
Инструкция №1 от 07. 2003 г за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
Инструкция 0.79 Mb. 6 pg.
преглед
Инструкция за кандидатите за ІV пксИнструкция за кандидатите за ІV пкс
Кандидатите за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен към момента на кандидатстване е необходимо
Инструкция 36.95 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходитеИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Инструкция 100.96 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция №10 за борба със салмонелозитеИнструкция №10 за борба със салмонелозите
Издадена от министерството на народното здраве и министерството на земеделието и хранителната промишленост
Инструкция 119.13 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция №2 от 2 юли 2001 г. За прилагане на раздел I от тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройствотоИнструкция №2 от 2 юли 2001 г. За прилагане на раздел I от тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството
За прилагане на раздел I от тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството
Инструкция 308.08 Kb. 3 pg.
преглед
V. Инструкция за техническо обслужване. 44V. Инструкция за техническо обслужване. 44
Съвети за осигуряване на пълното използване на техническите възможности на изделието 23
Инструкция 0.77 Mb. 10 pg.
преглед
Инструкция за експлоатацияИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция 1.01 Mb. 9 pg.
преглед
Инструкция от г за осъществяване на взаимодействие между Агенцията за държавни вземания и Агенция \"Митници\"Инструкция от г за осъществяване на взаимодействие между Агенцията за държавни вземания и Агенция "Митници"
Чл. Взаимодействието между адв и ам се организира на функционален принцип при и по повод изпълнението на
Инструкция 176.45 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция за издаване на моряшки паспортиИнструкция за издаване на моряшки паспорти
Чл Тази инструкция определя условията и реда за издаване на моряшки паспорти от Изпълнителна агенция “Морска администрация”
Инструкция 120.23 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция за потребителитеИнструкция за потребителите
Апис финанси съдържа повече от 650 експертни разработки в областта на икономиката и повече от 1 200 примера, образци и методики към тях. Представени са икономически модели, финансови схеми и алтернативни решения в областта на
Инструкция 338.73 Kb. 5 pg.
преглед
Инструкция за експлоатацияИнструкция за експлоатация
Тя е базирана на лазер с меден бромид с излъчвани дължини на вълните 510 m /зелено/ и 578 m /жълто/. Системата може да работи с пълна мощност на лазерното лъчение 510+578 m, а така също и в цветова селекция
Инструкция 109.39 Kb. 1 pg.
преглед
Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и регионалните инспекторати по образованието по проект bg051PO001 06 „подобряване на качеството на образованието в средищните училища,Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и регионалните инспекторати по образованието по проект bg051PO001 06 „подобряване на качеството на образованието в средищните училища,
Изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и регионалните инспекторати по образованието по проект bg051PO001 06 „подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Инструкция 0.8 Mb. 5 pg.
преглед
Сметнапалат а териториално поделение русе докла дСметнапалат а териториално поделение русе докла д
За резултатите от одита е изготвен Одитен доклад №0051514303, който е връчен на 17. 02. 2004 г на Найден Маринов Зеленогорски – кмет на общината
Инструкция 121.66 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом