Заседание

Заседание на комисията по научноизследователска дейностЗаседание на комисията по научноизследователска дейност
Днес 21. 12. 2009г се състоя заседание на Комисията по научноизследователска дейност във вту „Тодор Каблешков”при дневен ред
Заседание 66.1 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание. По делото са приети писмени доказателства, разпитана е свидетелката С. СЗаседание. По делото са приети писмени доказателства, разпитана е свидетелката С. С
К., е пристигнал за влизане в страната жалбоподателят Т. К., шофьор в „а оод /трудов договор №12 от 21. 11. 2005 година/, който управлявал
Заседание 95.98 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на двадесет и първи мартЗаседание на двадесет и първи март
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и първи март 2012 г в състав
Заседание 51.42 Kb. 1 pg.
преглед
Редовно заседание дневенре дРедовно заседание дневенре д
Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проектно предложение „Подмяна на улични водопроводи в с. Падина и с. Кипра”
Заседание 127.07 Kb. 1 pg.
преглед
Редовно заседаниеРедовно заседание
Приемане на решения с №135,136,137,138,139,140 и 141 по протокол №16 от заседание на Общински съвет, проведено на 24. 07. 2012г. Във връзка с Заповед №рд-12-7706-236/15. 08. 2012г на Областния управител на област с азминистративен център гр. Варна
Заседание 162.13 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание с чужденци №2 / Session with foreign participants N: 2Заседание с чужденци №2 / Session with foreign participants N: 2
Насоки и бъдеще на ендоскопската хирургия. В. Христова, Г. Коташев, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, Д. Христов. Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология, вма – София
Заседание 491.46 Kb. 5 pg.
преглед
Заседание на Общински съвет ВарнаЗаседание на Общински съвет Варна
Третото заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе на 14. 12. 2011 г. (сряда) и 15. 12. 2011 г. (четвъртък) от 9 часа в Пленарна зала на Община Варна, при следния дневен ред
Заседание 130.67 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание, в следния състав: председател: стойка маноловаЗаседание, в следния състав: председател: стойка манолова
Левченски районен съд на първи февруари през две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав
Заседание 70.55 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на петнадесети октомвриЗаседание на петнадесети октомври
Левченски районен съд в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и осма година в състав
Заседание 69.92 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на пети мартЗаседание на пети март
Левченски районен съд в съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Заседание 46.37 Kb. 1 pg.
преглед
Национално бюро за правна помощНационално бюро за правна помощ
Обсъждане на Докладна записка от Валентина Ценова относно необходима информация от Адвокатските съвети във връзка с актуализирането на Националния регистър за правна помощ
Заседание 99.92 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на експертна комисия от 28. 05. 2012 година І. Отпускане на стипендияЗаседание на експертна комисия от 28. 05. 2012 година І. Отпускане на стипендия
За одобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия и еднократно финансово подпомагане по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Заседание 59.37 Kb. 1 pg.
преглед
На 09 септември 2008 г се проведе 97-ото заседание на Съвета по международни осиновяванияНа 09 септември 2008 г се проведе 97-ото заседание на Съвета по международни осиновявания
Заседание 237.76 Kb. 1 pg.
преглед
Експресна стенограма четиридесето народно събрание сто тридесет и четвърто заседаниеЕкспресна стенограма четиридесето народно събрание сто тридесет и четвърто заседание
Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и Екатерина Михайлова
Заседание 1.23 Mb. 5 pg.
преглед
Заседанието бе открито в 15,10 ч и ръководено от госпожа Даниела Петрова председател на комисиятаЗаседанието бе открито в 15,10 ч и ръководено от госпожа Даниела Петрова председател на комисията
Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, №102-03-29, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2011 г
Заседание 97.09 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   93
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом