Заседание

Заседание на осми юниЗаседание на осми юни
Левченски районен съд в публично съдебно заседание на осми юни 2011 г в състав
Заседание 59.84 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)Заседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
Предс. Ж. Желев: Благодаря и аз. Все пак ние смятаме, че се отнася до основните идеи, които са много важни и които трябва обезателно да се разискват тук. Затова аз си позволявам да дам думата на Ст. Ганев, който ще говори като наш експерт
Заседание 83.23 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание по разглеждане и решаване на делото. Ответникът, чрез процесуален представител, е оспорил жалбатаЗаседание по разглеждане и решаване на делото. Ответникът, чрез процесуален представител, е оспорил жалбата
Производството по реда на чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /змсма/ е образувано по оспорване на Областния У. на О
Заседание 85.19 Kb. 1 pg.
преглед
Редовно заседаниеРедовно заседание
Одобряване на проектно предложение: ”Текущ ремонт на административна сграда на кметство Кипра, община Девня, област Варна” по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика
Заседание 0.52 Mb. 4 pg.
преглед
С определение №402/06. 11. 2008 година, постановено в закрито заседание по настоящето дело, съдът отнема в полза на държавата приобщените веществениС определение №402/06. 11. 2008 година, постановено в закрито заседание по настоящето дело, съдът отнема в полза на държавата приобщените веществени
С определение №402/06. 11. 2008 година, постановено в закрито заседание по настоящето дело, съдът отнема в полза на държавата приобщените веществени доказателства по нох дело №51/04 година по описа на Блос чифт белезници и чувал с черен гранулат-полиетилен
Заседание 17.63 Kb. 1 pg.
преглед
Експресна стенограма четиридесето народно събрание сто деветдесет и трето заседаниеЕкспресна стенограма четиридесето народно събрание сто деветдесет и трето заседание
Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Камелия Касабова
Заседание 1.14 Mb. 7 pg.
преглед
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 23. 02. 2010 г от 14От заседанието на фс на фетт, състояло се на 23. 02. 2010 г от 14
Отсъстват: проф. Тихомир Таков, доц. Елисавета Гаджева, студент Тодор Димитров, студент Димитър Георгиев
Заседание 261.77 Kb. 3 pg.
преглед
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Емил Димитров – в чужбина, доц. Радосвет Арнаудов – в болнични, доц. Красимир Денишев, доц. Евгени Попов, доц. Марин Маринов, гл ас. Митьо Митев, гл ас. Венцислав Маноев, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов
Заседание 0.56 Mb. 5 pg.
преглед
С определение № постановено в закрито съдебно заседание на по н д.№ на вкс, III н о., на основание чл. 43, т. 3 Нпк, внчхд № на Я. ски окръженС определение № постановено в закрито съдебно заседание на по н д.№ на вкс, III н о., на основание чл. 43, т. 3 Нпк, внчхд № на Я. ски окръжен
С определение № постановено в закрито съдебно заседание на по н д.№ на вкс, III н о., на основание чл. 43, т. 3 Нпк, внчхд № на Я. ски окръжен съд е изпратено за решаване от друг равен по степен на него съд от Сливенски окръжен съд
Заседание 97.07 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание. На същото от 29 общински съветници, присъстваха 2Заседание. На същото от 29 общински съветници, присъстваха 2
Днес, 30 юни 2011 г в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет Сандански проведе редовно заседание
Заседание 0.86 Mb. 4 pg.
преглед
От заседание проведено на 02, 03. 08. 2007 гОт заседание проведено на 02, 03. 08. 2007 г
Относно: Разглеждане на предложения за решения от пк “Култура, вероизповедания, медии” относно
Заседание 2.32 Mb. 23 pg.
преглед
Заседание на Комисията е бил поканен началника на политическия кабинет на Министерство на правосъдиетоЗаседание на Комисията е бил поканен началника на политическия кабинет на Министерство на правосъдието
Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за периода ХІ. 07 до 29.І. 08г
Заседание 79.58 Kb. 1 pg.
преглед
Общински    съвет варна протокол    №43 На 12 юли 2006 г от 09. 00 до 14. 30 ч се проведе   Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав ГуцановОбщински    съвет варна протокол    №43 На 12 юли 2006 г от 09. 00 до 14. 30 ч се проведе   Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов
На 12 юли 2006 г от 09. 00 до 14. 30 ч се проведе  Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов
Заседание 2.28 Mb. 23 pg.
преглед
Заседание на 23. 11. 2009 г от 10: 30 часа. Съгласно разпоредбата на чл. 126Заседание на 23. 11. 2009 г от 10: 30 часа. Съгласно разпоредбата на чл. 126
Мвец „С.", мвец „С.", мвец „С." и мвец „С.". С решение №2-дс/09. 04. 2009 г директорът на Р. Б. на
Заседание 37.82 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на двадесет и втори януариЗаседание на двадесет и втори януари
Левченски районен съд в закрито заседание на двадесет и втори януари две хиляди и осма година в състав
Заседание 49.88 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом