Заседание

На заседанието присъстваха следните членове на работната групаНа заседанието присъстваха следните членове на работната група
Постоянната работна група по ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)” към Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода (2007-2013година)
Заседание 0.68 Mb. 4 pg.
преглед
28. Тристранно сътрудничество на общинско равнище28. Тристранно сътрудничество на общинско равнище
Тристранното сътрудничество и консултациите, както и воденето на преговори на общинско ниво се осъществяват в рамките на Общински съвети за тристранно сътрудничество(остц)
Заседание 36.75 Kb. 1 pg.
преглед
Санданският районен съд, гражданско отделение, първи състав, в публично заседание на 26. 04. 2012г. Председател: росица калугероваСанданският районен съд, гражданско отделение, първи състав, в публично заседание на 26. 04. 2012г. Председател: росица калугерова
Санданският районен съд, гражданско отделение, първи състав, в публично заседание на 26. 04. 2012г
Заседание 65.55 Kb. 1 pg.
преглед
Експресна стенограма четиридесето народно събрание четиристотин и двадесето заседаниеЕкспресна стенограма четиридесето народно събрание четиристотин и двадесето заседание
Едно съобщение от група народни представители: „На основание чл. 72 от нашия правилник оттегляме внесения от нас Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен на 21 февруари 2006 г.”
Заседание 1.27 Mb. 7 pg.
преглед
Заседание на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорностЗаседание на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност
Днес, г., от 00 часа, в гр се проведе учредително заседание на общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност “ ” оод
Заседание 27.48 Kb. 1 pg.
преглед
7 заседание, сряда, 2 септември 1931 г7 заседание, сряда, 2 септември 1931 г
Питане от Работническа парламентарна група към министра на вътрешните работи и народното здраве и министра на войната относно забраната на партийни събрания
Заседание 0.6 Mb. 6 pg.
преглед
На 21 февруари 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и първото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на ОбщинскиНа 21 февруари 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и първото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински
На 21 февруари 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов
Заседание 2.05 Mb. 18 pg.
преглед
Заседание на Обс-кирково на 27. 02. 2009гЗаседание на Обс-кирково на 27. 02. 2009г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове /ибсф/ за 2008г
Заседание 278.32 Kb. 3 pg.
преглед
Заседание на Съвета на директорите наЗаседание на Съвета на директорите на
Днес, 25 Май 2009 г в 18. 00ч., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на Директорите на “меком” ад
Заседание 82.4 Kb. 1 pg.
преглед
Заседанието официално бе открито от страна на г-н Бейзат Яхя -председателя на Обс-венецЗаседанието официално бе открито от страна на г-н Бейзат Яхя -председателя на Обс-венец
Днес 31. 01. 2011 година от 10. 00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец
Заседание 0.93 Mb. 10 pg.
преглед
Министерски съветМинистерски съвет
Заседанието започна в 10,10 часа и се ръководи от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков
Заседание 0.7 Mb. 6 pg.
преглед
Заседание на 01. 09. 2010гЗаседание на 01. 09. 2010г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на общинска Програма за енергийна ефективност период 2010-1015г
Заседание 19.57 Kb. 1 pg.
преглед
Редовно заседаниеРедовно заседание
Докл.: Председател пк „Икономика, финанси и бюджет, местни данъци и такси, закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”
Заседание 1.48 Mb. 11 pg.
преглед
Заседание, проведено на 29 януари 2008 година /протокол №4/ =Заседание, проведено на 29 януари 2008 година /протокол №4/ =
Определяне на представители на община севлиево в общото събрание на регионалното сдружение на общините „централна стара планина”
Заседание 13.28 Kb. 1 pg.
преглед
1 от дневния ред за заседанието на всс1 от дневния ред за заседанието на всс
Увеличава бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман за 2012 г по § 10-00 „Издръжка” за закупуване и презареждане на наличните средства за пожарогасене. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10 за 2012 г
Заседание 94.47 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом