Заседание

Заседание на О. С. С. на 16. 09. 2011 г по протокол №10 и е с правно основание чл. 32, ал. 2 от за и чл. 45, ал. 8 от змсмаЗаседание на О. С. С. на 16. 09. 2011 г по протокол №10 и е с правно основание чл. 32, ал. 2 от за и чл. 45, ал. 8 от змсма
Ласкарево със 193 жители, с. Калиманци с 229 жители, с. Враня със 147 жители и с. Яново със 170 жители и ги определя като кметски наместничества. Като точка втора е взел решение и е прекратил пълномощията на кметовете и в т. 3 е
Заседание 35.34 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание. На същото от 29 общински съветници, присъстваха 2Заседание. На същото от 29 общински съветници, присъстваха 2
Днес, 16 септември 2011 г в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет Сандански проведе редовно заседание
Заседание 1.28 Mb. 8 pg.
преглед
Насрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16. 03. 2010г., от 10: 15 чНасрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16. 03. 2010г., от 10: 15 ч
На основание чл. 140 Гпк, насрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16. 03. 2010г., от 10: 15 ч., за която дата да се призоват страните
Заседание 64.18 Kb. 1 pg.
преглед
Насрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20. 10. 2009г., от 11: 15 чНасрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20. 10. 2009г., от 11: 15 ч
На основание чл. 140 Гпк, насрочва, делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20. 10. 2009г., от 11: 15 ч за която дата да се призоват страните и вещite лицa, след внасяне на депозитите за тях
Заседание 166.29 Kb. 1 pg.
преглед
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на извънредно заседание №2 на Общински съвет Аврен, проведено на 13. 07. 2012 гПриети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на извънредно заседание №2 на Общински съвет Аврен, проведено на 13. 07. 2012 г
Заседание 19.03 Kb. 1 pg.
преглед
От дневния ред за заседанието на вссОт дневния ред за заседанието на всс
Увеличава бюджетната сметка на Административен съд гр. Хасково за 2010 г по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по зсв
Заседание 259.48 Kb. 3 pg.
преглед
Заседанието се проведе при следния дневен ред: Обсъждане и вземане на решение за учредяване на ново дружество с ограничена отговорност \" \" оодЗаседанието се проведе при следния дневен ред: Обсъждане и вземане на решение за учредяване на ново дружество с ограничена отговорност " " оод
Днес, г в гр се проведе Учредително събрание на съдружниците на “ ” оод
Заседание 24.41 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на Обс омуртаг, проведено на 29 Септември 2010 гЗаседание на Обс омуртаг, проведено на 29 Септември 2010 г
Днес, 29. 09. 2010г от 10: 00 ч в Залата на Община Омуртаг се проведе четиридесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг
Заседание 135.36 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание, проведено на 29. 10. 2009г. В заповедта, както и в съдебното заседание се поддържа, че решението е незаконосъобразно, като взето в противоречие с чл. 3,ал. 2,т. 3 от Закона са общинската собственост /зосЗаседание, проведено на 29. 10. 2009г. В заповедта, както и в съдебното заседание се поддържа, че решението е незаконосъобразно, като взето в противоречие с чл. 3,ал. 2,т. 3 от Закона са общинската собственост /зос
Производството по делото е образувано по Заповед № оа-1679/13. 11. 2009г на О. У. на О. Б., с която е оспорено Решение №181 по Протокол №9, на О. С. Р. от
Заседание 94.4 Kb. 1 pg.
преглед
На 16 март 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и второто заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съветНа 16 март 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и второто заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет
На 16 март 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов
Заседание 1.15 Mb. 12 pg.
преглед
От заседание, проведено на 17. 02. 2010 г по точка От заседание, проведено на 17. 02. 2010 г по точка 
Варна – морската столица на България, не можем да намерим сили да издигнем знамената Повярвайте ми, независимо кой ги измисли и кой ги сложи, те са една много добра идея и тя трябва да бъде продължена!
Заседание 1.53 Mb. 14 pg.
преглед
Заседание на Общински съвет ДряновоЗаседание на Общински съвет Дряново
Изразяване на становище по Молба до Президента на Република България от Розие Ибриямова Юсеинова за опрощаване на дължими държавни вземания. (вх.№0100-2/12. 07. 2011г.)
Заседание 18.22 Kb. 1 pg.
преглед
Проект на дневен ред за заседанието на пк „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняванеПроект на дневен ред за заседанието на пк „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване
Отпускане на еднократна парична помощ на жители на община Дряново, поради тежко финансово състояние. (вх.№94З-5/23. 07. 2012г.)
Заседание 28.44 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на общински съвет карнобат, проведено на 07 декември 2007 годинаЗаседание на общински съвет карнобат, проведено на 07 декември 2007 година
Взети на второто заседание на общински съвет – карнобат, проведено на 07 декември 2007 година
Заседание 43.82 Kb. 1 pg.
преглед
Заседание на общински съвет карнобат, проведено на 30 ноември 2011 годинаЗаседание на общински съвет карнобат, проведено на 30 ноември 2011 година
Взети на второто заседание на общински съвет – карнобат, проведено на 30 ноември 2011 година
Заседание 85.83 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом