Закон

Закон за радиоto и телевизияtaЗакон за радиоto и телевизияta
Разпространението се осъществява чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, което е предназначено за непосредствено приемане от неограничен брой лица безплатно или срещу заплащане
Закон 0.93 Mb. 6 pg.
преглед
Закон за изменение и допълнение на закона заЗакон за изменение и допълнение на закона за
В глава втора (изисквания към храните) чл. След текста “…и наименования на групи храни” се добавя “хранителни добавки”
Закон 56.27 Kb. 1 pg.
преглед
Закон за здраветоЗакон за здравето
ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г., изм. Дв бр. 36 от 15 Май 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 74 от 15 Септември 2009г., изм. Дв бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. Дв бр. 93 от 24 Ноември 2009г., изм. Дв бр. 99 от 15 Декември 2009г., изм. Дв бр. 101 от 18 Декември 2009г
Закон 1.74 Mb. 13 pg.
преглед
История на здравеопазването в българияИстория на здравеопазването в българия
Цялостна здравна служба на д-р Захари Бочев. Идеята е да се изгради универсална и достъпна за цялото население система за здравна помощ, финансирана от осигурителен фонд и управлявана по демократичен децентрализиран начин с широкото участие на обществеността и съсловните организации
Закон 31.63 Kb. 1 pg.
преглед
Закон за ветеринарномедицинската дейностЗакон за ветеринарномедицинската дейност
Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (созж)
Закон 2.57 Mb. 18 pg.
преглед
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стражаЗакон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Обн., Дв, бр. 25 от 04. 2009 г., в сила от 06. 2009 г., изм., бр. 74 от 15. 09. 2009 г., в сила от 15. 09. 2009 г., бр. 82 от 16. 10. 2009 г., бр. 32 от 27. 04. 2010 г., в сила от 28. 05. 2010 г
Закон 1.12 Mb. 9 pg.
преглед
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (ДВ, бр. 70 От 2004 Г.)Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (ДВ, бр. 70 От 2004 Г.)
Чл. 6а. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед национални и републикански консултанти по медицински специалности
Закон 485.07 Kb. 4 pg.
преглед
Тридесет и девето народно събраниеТридесет и девето народно събрание
В случаите, когато ддс-сметката, поради временен недостиг на средства, е захранена заемообразно от разплащателната сметка, титулярът може да възстанови тези средства обратно в разплащателната си сметка, след уведомяване на съответното данъчно поделение
Закон 51.04 Kb. 1 pg.
преглед
Политика в областта на електронните съобщения на република българияПолитика в областта на електронните съобщения на република българия
Приета с Решение №972 на Министерския съвет от 29 декември 2010 г., обн. Дв бр. 4 от 12. 01. 2011 г
Закон 0.63 Mb. 6 pg.
преглед
Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 гЗакон за държавния бюджет на Република България за 2009 г
Обн., Дв, бр. 110 от 30. 12. 2008 г., в сила от 01. 2009 г., изм., бр. 12 от 13. 02. 2009 г., в сила от 05. 2009 г
Закон 3.97 Mb. 30 pg.
преглед
Закон за отбраната и въоръжените сили на република българияЗакон за отбраната и въоръжените сили на република българия
ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009г., изм. Дв бр. 99 от 15 Декември 2009г., изм. Дв бр. 16 от 26 Февруари 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв бр. 98 от 14 Декември 2010г., изм. Дв бр. 101 от 28 Декември 2010г., изм. Дв бр. 23 от 22 Март 2011г., изм. Дв бр. 48 от 24 Юни 2011г
Закон 1.84 Mb. 13 pg.
преглед
1. Законови1. Законови
Търговско право: система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира. Търговското право включва няколко подраздела
Закон 1.93 Mb. 20 pg.
преглед
Закон за висшето образование и научните званияЗакон за висшето образование и научните звания
Устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България
Закон 0.88 Mb. 5 pg.
преглед
Докла д по закона за държавния бюджет за 2004 година резюме 3Докла д по закона за държавния бюджет за 2004 година резюме 3
Социално осигуряване, подпомагане и грижи (пенсии, социални помощи и обезщетения), работи и служби по социалното осигуряване и заетостта. 68
Закон 2.36 Mb. 22 pg.
преглед
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Збдоо) закон за държавния служител (здсл) чл. 103, чл. 105, чл. 107 закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (зовсрб) -чл. 128 128а, чл. 128вЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Збдоо) закон за държавния служител (здсл) чл. 103, чл. 105, чл. 107 закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (зовсрб) -чл. 128 128а, чл. 128в
Действието на разработката е регламентирано от: кодекс за социално осигуряване (ксо) чл. 54а, 54з кодекс на труда (КТ) чл. 325 326, чл. 330 Закон за насърчаване на заетостта (знз) чл. 47
Закон 156.23 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   332
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом