Документация

Пазар на трудаПазар на труда
Обществено-икономическата база за неговото развитие е кумулативен резултат от доброто функциониране на системите в редица сфери – демография, здравеопазване, образование, пенсионна система, бизнес климат, вкл административно обслужване
200.15 Kb. 1 pg.
преглед
Национална стратегия за ромската младеж 2010 2020 гНационална стратегия за ромската младеж 2010 2020 г
Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т е лица с ромска идентичност публично декларират друга, не-ромска идентичност) и “преферирана етническа идентичност” (т е лица с ромски произход предпочитат да имат друга, не-ромска идентичност)
314.29 Kb. 1 pg.
преглед
Благосъстояние и устойчиво развитиеБлагосъстояние и устойчиво развитие
Целта на разработката е да се очертае връзката между благосъстоянието и концепцията за устойчивото развитие и да се потърсят емпирични доказателства за промени в България, които да бъдат оценени от позициите на критериите, залегнали в Лисабонската стратегия
403.59 Kb. 3 pg.
преглед
На общинския план за развитие 200 7На общинския план за развитие 200 7
Оценка на съответствието на опр с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие 8
0.54 Mb. 8 pg.
преглед
Поетическата творба на Христо Смирненски „Юноша има преднаме-рена и съвършена композиция. Тя започва със стихове-изповед, в която са оголени най-болезненитеПоетическата творба на Христо Смирненски „Юноша има преднаме-рена и съвършена композиция. Тя започва със стихове-изповед, в която са оголени най-болезнените
Поетическата творба на Христо Смирненски „Юноша” има преднаме-рена и съвършена композиция. Тя започва със стихове-изповед, в която са оголени най-болезнените въпроси на човешкото съществуване
36.46 Kb. 1 pg.
преглед
Тест христо смирненски смирненски е типиченТест христо смирненски смирненски е типичен
Посочете символа, който е централен за поезията на Смирненски и е израз на мечтата за социално преображение и морално пречистване на света
106.21 Kb. 1 pg.
преглед
Ний христо смирненскиНий христо смирненски
Но той не е разрушителен. Напротив, има достатъчно градивна сила, за да изгради нов, светъл и щастлив свят. Този гняв би могъл да се разглежда като разрушителен само в аспекта му на присъда и оттам унищожител на стария свят. Но дори в този случай той си остава положителен по знак
36.13 Kb. 1 pg.
преглед
Тест върху творчеството на христо смирненскиТест върху творчеството на христо смирненски
Смирненски наследява поетиката на символизма, но поезията му е новаторска. Кое е новото в нея?
70.54 Kb. 1 pg.
преглед
ОсмокласникаОсмокласника
Минков, Светослав. Дамата с рентгеновите очи. София : Дамян Яков, 2008. 312 с
25.93 Kb. 1 pg.
преглед
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски
Смирненски разрешава едно мъчително противоречие – противоречието между индивида и колектива
33.46 Kb. 1 pg.
преглед
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо СмирненскиСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски е една от най-популярните му творби. Основният мотив в произведението е страданието и е истински художествен синтез на принципите, залегнали в творческия подход на Христо Смирненски
30.25 Kb. 1 pg.
преглед
Христо смирненски цветаркаХристо смирненски цветарка
24.84 Kb. 1 pg.
преглед
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм аАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а
Ще се оцени влиянието на почвата върху водата, въздуха и наземните екосистеми. Представя се и действащото законодателство в Република България, третиращо опазването и възстановяването на почвите
113.13 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятияНаредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Приета с пмс №30 от 02. 2007 г., обн., Дв, бр. 15 от 16. 02. 2007 г., в сила от 17. 08. 2007 г
119.29 Kb. 1 pg.
преглед
Ii. 3 Земи и почвиIi. 3 Земи и почви
Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и стопанска дейност на човека. Опазването на екологичните и производствени функции на почвата е в тясна връзка с качеството на произвежданата селскостопанска продукция и рефлектира върху здравето на хората
64.93 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом