Документация

В името на народаВ името на народа
Разградският административен съд, в публично заседание на пети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав
72.53 Kb. 1 pg.
преглед
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средстваРъководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства
Датчиците за нивото на горивото от серията etc са предназначени да измерват нивата на течни горива, като бензин, дизел, био-дизел, керосин, петролни продукти и др
107.26 Kb. 1 pg.
преглед
Мотиви по присъда от 28. 01. 2013 година, постановена по внохдМотиви по присъда от 28. 01. 2013 година, постановена по внохд
Нк му е наложил наказание пробация, включващо пробационните мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца без посочване на периодичността на изпълнение на мярката и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
130.59 Kb. 1 pg.
преглед
За да се произнесе, взе предвид следнотоЗа да се произнесе, взе предвид следното
Въззивното производството по реда на чл. 258 и сл. Гпк е образувано по жалба на О. Б., представлявана от Кмета А. К. насочена против Решение №2710/30. 03. 2012 г на рс б., постановено по гр д. №2796/2011 г по описа на същия съд
131.38 Kb. 1 pg.
преглед
2. качествен и количествен състав2. качествен и количествен състав
Всяка твърда капсула съдържа озелтамивир фосфат, който се равнява на 30 mg озелтамивир (oseltamivir)
1.87 Mb. 19 pg.
преглед
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспортОкачествяване, опаковка, маркировка, транспорт
Алейронов слой – изграден от дебелостенни клетки, които съдържат белтъчини, минерални соли и мазнини
0.63 Mb. 7 pg.
преглед
Общинскисъвет никопо лОбщинскисъвет никопо л
Относно: Приемане на доклада за оценка на имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот №251013 с начин на трайно ползване – ливада с площ от 3,739 декара в местността „Старите лозя” в землището на с. Черковица, Община Никопол
419.51 Kb. 10 pg.
преглед
Протоко лПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 13 от Закона за общинския дълг, с поименно гласуване с 10 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие
282.49 Kb. 8 pg.
преглед
Сметна палатаСметна палата
В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г и заповед на директора на териториалното поделение – Русе, е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Троян за периода от 01. 01. 2005 г до 31. 12. 2005 г
111.54 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   8924   8925   8926   8927   8928   8929   8930   8931   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом