Документация

Тема: PhotoshopТема: Photoshop
Културата на дигиталните художници води до появата на термини като цифрова фотоманипулация (photomanipulation) и дигитално рисуване (digital painting) и цифрово акрилоподобно рисуване (airbrushing)
1.21 Mb. 11 pg.
преглед
Меню File позволява да се създаватМеню File позволява да се създават
Меню File позволява да се създават(New), отварят (Open), затварят(Close), запазват(Save), преглеждат(Browse), импортират(Import), експортират(Export), принтират(Print) файлове
228.33 Kb. 3 pg.
преглед
Списъ кСписъ к
0.68 Mb. 14 pg.
преглед
Съобщени еСъобщени е
На 14. 05. 2007 г е връчен на Виолин Маринов Иванов – кмет на община Гулянци одитен доклад №0051500107 за извършен одит на дейността по възлагането на обществени поръчки в община Гулянци за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
5.74 Kb. 1 pg.
преглед
Показатели,относителната им тежест и методикаПоказатели,относителната им тежест и методика
За оценяване на офертите в процедура с предмет “ определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за социално-битовото обслужване на служителите във филиалите на цсмп-плевен в градовете: плевен,левски,белене, червен бряг,никопол,гулянци,искър,кнежа,долна митрополия”
17.04 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на здравеопазванетоМинистерство на здравеопазването
За периода от 22. 10. 12г. 04. 11. 12г в отдел пек на рзи плевен са регистрирани общо 51 заболявания, срещу 33 за предходните две седмици
29.39 Kb. 1 pg.
преглед
За периода 15-19. 03. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущенияЗа периода 15-19. 03. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения
СрН и нн; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове
20.99 Kb. 1 pg.
преглед
Спирала на животаСпирала на живота
Спиралата на живота – това е пътуването на самия живот напред и нагоре, кръговратът, преходът от видимото към невидимото, духовното израстване на човека
17.32 Kb. 1 pg.
преглед
На учениците участващи в учебна екскурзия, която ще се проведе на 16. 05. 2009 година по маршрут Гулянци София -гулянциНа учениците участващи в учебна екскурзия, която ще се проведе на 16. 05. 2009 година по маршрут Гулянци София -гулянци
На учениците участващи в учебна екскурзия, която ще се проведе на 16. 05. 2009 година по маршрут Гулянци – София –Гулянци
8.57 Kb. 1 pg.
преглед
Уведомявам Ви, че на 07. 05. 2013г се извърши проверка от служители на рзи-плевен -инспектори П. Маринова и Ан. Георгиева, на посочения в сигнала обект магазин заУведомявам Ви, че на 07. 05. 2013г се извърши проверка от служители на рзи-плевен -инспектори П. Маринова и Ан. Георгиева, на посочения в сигнала обект магазин за
По тази причина от страна на инспекцията не са предприети мерки за административна принуда. Решаването на другите проблеми посочени в сигнала не са от компетентността на инспекцията. По тази причина същият е препратен до директора на одбх плевен за предприемане на действия по компетентност
6.51 Kb. 1 pg.
преглед
Товарния транспорт. На моста на зацепване така ще преобладават мултифункционални гуми, като напр най-новата „hd hybrid. Това означава гума, която може да сеТоварния транспорт. На моста на зацепване така ще преобладават мултифункционални гуми, като напр най-новата „hd hybrid. Това означава гума, която може да се
На моста на зацепване така ще преобладават мултифункционални гуми, като напр най-новата „hd hybrid“. Това означава гума, която може да се употребява както за изминаването на големи разстояния, така и за регионалния транспорт
24.46 Kb. 1 pg.
преглед
Първи специални зимни гуми за ремаркетаПърви специални зимни гуми за ремаркета
По този начин значително се увеличава способността на влекача за експлоатация при зимни условия за транспорт на дълги разстояния в Централна Европа. При ремаркетата със зимни гуми се удвоява броят на действащите гуми в зимния трафик, което значително допринася за увеличаване на безопасността
32.35 Kb. 1 pg.
преглед
Изисквания към гумите, към тяхната маркировка и нейното разположениеИзисквания към гумите, към тяхната маркировка и нейното разположение
В” и думата “опоясена диагонална”, поставена пред маркировката за монтажен диаметър на джантата
98.01 Kb. 1 pg.
преглед
Изисквания към превозните средства по отношение на монтирането на гумитеИзисквания към превозните средства по отношение на монтирането на гумите
Ике/оон. Маркировките на ике/оон за одобряване на типа се смятат еквивалентни само на маркировките за одобряване на типа, които са издадени съгласно приложение №2
52.75 Kb. 1 pg.
преглед
В името на народаВ името на народа
Карловският районен съд, втори граждански състав в публично заседание на петнадесети май през две хиляди и осма година в състав
54.56 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   8924   8925   8926   8927   8928   8929   8930   8931   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом