Документация

Фирменаполитик аФирменаполитик а
Фирмената политика на „стимекс” еоод е да постига високо качество при извършване на основните дейности от своя обхват
39.81 Kb. 1 pg.
преглед
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своятаМаркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята
В този смисъл управлението на маркетинга има за цел чрез поредица от процедури да осигури координацията и взаимната обусловеност между елемтите на мркетинговия комплекс
69.24 Kb. 1 pg.
преглед
Новата парадигма на диалога фирма – обкръжаваща средаНовата парадигма на диалога фирма – обкръжаваща среда
На тази основа се обосновава обективната необходимост от нов мироглед за бизнеса, от нова парадигма за предприемачеството и реда на неговото управление
197.28 Kb. 1 pg.
преглед
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян"електромеханични елементи"ад-гр. Смолян
Политиката по управление на околната среда на "еме"ад е насочена към намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната среда и недопускане на рискове
20.08 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към неяНаредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
37.72 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеНаредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
0.76 Mb. 5 pg.
преглед
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тяхНаредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Обн. Дв бр. 39 от 12 Май 2006г., изм. Дв бр. 5 от 19 Януари 2010г., изм. Дв бр. 25 от 30 Март 2010г
419.09 Kb. 4 pg.
преглед
Регионална инспекция по околна среда и водиРегионална инспекция по околна среда и води
По преценка на организацията се предоставя e-mail адрес на личност, отговорна за предоставяне на попълнените въпросници и за връзка с личностите, отговорни за попълване на данните от въпросник №2 и №3
97.99 Kb. 1 pg.
преглед
Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяванеКонвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31. 01. 2002 г. Дв, бр. 16 от 12. 02. 2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., Дв, бр. 78 от 13. 08. 2002 г., в сила за Република България от 09. 2002 г
194.33 Kb. 1 pg.
преглед
Стратегии на организациите – същност и видове; формулиране, избор и реализация Типология на стратегиите Доц д-р Михаил МихайловСтратегии на организациите – същност и видове; формулиране, избор и реализация Типология на стратегиите Доц д-р Михаил Михайлов
Питър Дракър акцентира върху предприемаческия характер на стратегиите, които се формират при конкретни изисквания и при спазване на определени ограничения. Основен въпрос за него е “ Какво в действителност купува клиентът ?”
95.46 Kb. 1 pg.
преглед
Материалното снабдяване се базира на следните принципиМатериалното снабдяване се базира на следните принципи
Материално стопанство: Всички дейности по доставката, складирането и транспортирането на предметите на труда и поддръжката на машините и съораженията
220.33 Kb. 1 pg.
преглед
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност
Фирмата е организация, която произвежда продукти и услуги за пазара. Тя разполага с определена от закона и собственото си развитие самостоятелност при решаването на производствените, търговските и финансовите –си проблеми и носи пълна отговорност за действията си
105.33 Kb. 1 pg.
преглед
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирмаАна Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма
За да се разпознае какъв е обликът му в даден момент, са необходими опит и проницателност
73.42 Kb. 1 pg.
преглед
Ст н. с д-р Лилия ЧанковаСт н. с д-р Лилия Чанкова
Системите за управление на качеството (iso 9000) и логистиката на индустриални фирми в България
296.08 Kb. 3 pg.
преглед
София Факултет \"Икономика на инфраструктурата\"София Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Използване на банкови кредити при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите”
0.55 Mb. 3 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом