Документация

Маркетинг (Проф. Лилия Каракашева)Маркетинг (Проф. Лилия Каракашева)
Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система
298.36 Kb. 3 pg.
преглед
Колеж по мениджмънт,търговия и маркетингКолеж по мениджмънт,търговия и маркетинг
Настоящият технико-икономически доклад не представлява обект на защита като интелектуалната и индустрялната собственост и може да бъде използван за учебни цели
74.7 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"икономика и управление\"Програма "икономика и управление"
Маркетинг и мениджмънт”, “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” и “Агробизнес”. Специалностите са от професионални направления “Икономика” и “Туризъм”, акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация на Република България през 2004 г
37.74 Kb. 1 pg.
преглед
Маркетингов анализМаркетингов анализ
Втора глава- анализ на маркетинговото проучване на продукта цветен смесител за баня
0.88 Mb. 4 pg.
преглед
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 wwwОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм
1.07 Mb. 17 pg.
преглед
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора
Определение за маркетинг пазарно ориентирано управление на фирмата (в туризма), чиято цел е удовлетоворение на конкретните потребности на туристите, от една страна и получаване на печалба за предоставящия туристически предукти субект (фирма)
102.19 Kb. 1 pg.
преглед
Как да формулираме маркетингова стратегия на фирма РезюмеКак да формулираме маркетингова стратегия на фирма Резюме
Това създава сериозни затруднения на много предприятия в страната, в тяхната настояща работа по формулирането на собствена маркетингова стратегия. Настоящия материал е предназначен да облекчи усилията на фирмите, в горепосочената област
147.49 Kb. 1 pg.
преглед
И за да се произнесе, съдът взе предвид следнотоИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 258 и следващите от гпк, във връзка с чл. 144 и чл. 149 от ск, във връзка с чл. 86 от ззд
102.56 Kb. 1 pg.
преглед
И за да се произнесе взе в предвид следнотоИ за да се произнесе взе в предвид следното
Р. П. гр. Г. Д. от 23. 03. 2012 г., с което е прекратено наказателно производство №1231/2010г по описа на Р. П. гр. Г. Д. /досъдебно производство №380/2010г по описа на ру"Полиция"-гр. Г. Д./,срещу С. Я. С. от село Л., област П., за престъпление по чл. 172б,ал. 1,пр. 1 от нк
58.46 Kb. 1 pg.
преглед
ВиметонанародаВиметонанарода
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си съдебно заседание от осемнадесети април две хиляди и дванадесета година, в следния състав
70.05 Kb. 1 pg.
преглед
Между: националното сдружение на общините в републикаМежду: националното сдружение на общините в република
Общините от Република България в сътрудничество с Министерство на земеделието и горите, ползвайки 100%-ва безвъзмездна помощ от сапард, имат уникален шанс да увеличат залесената територия на Република България
26.67 Kb. 1 pg.
преглед
4. Разработване и управление на проекти Маргарита Тодорова4. Разработване и управление на проекти Маргарита Тодорова
Терминът проект произлиза от латинската дума projectus, която означава "настъпващ", "напредващ". Формалната дефиниция за проект е уникално и ограничено във времето начинание
0.5 Mb. 4 pg.
преглед
Проектите са средство за по-добър бизнес, за по-добри публични услуги, за по-добър живот Специално за econ. BgПроектите са средство за по-добър бизнес, за по-добри публични услуги, за по-добър живот Специално за econ. Bg
Г-н Апостолов, скоро се проведе Първата национална конференция по Управление на проекти. Какви са основните изводи за тенденциите в управлението на проекти в световен мащаб? Къде се намира България в този контекст?
62.45 Kb. 1 pg.
преглед
Тема 1 Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проектТема 1 Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проект
Планирането, разработването, оценяването, изпълнението, крайната оценка и одитът, както и окончателното закриване на проекта са задължителни елементи на процеса на управление, през който преминава всеки проект
64.74 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъциНаредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
Закона за управление на отпадъците, с цел предотвратяване отрицателното въздействие на производствените отпадъци върху компонентите на околната среда и човешкото здраве
389.31 Kb. 3 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом