Документация

Оповестяване на счетоводната политика на „Минералсувенир Одесос адОповестяване на счетоводната политика на „Минералсувенир Одесос ад
През текущия период е извършено рекласифициране на данните за предходния период в Отчета за паричния поток с цел вярно и честно представяне на плащанията за придобиване на дма
277.4 Kb. 1 pg.
преглед
На имотния регистър и кадастъраНа имотния регистър и кадастъра
Кадастърът се изгражда като съвременна високотехнологична геоинформационна система, която след създаването й за територията на цялата страна трябва да премине на самоиздръжка въз основа на приходи от услугите, предоставяни на граждани, ведомства, организации и други клиенти
0.6 Mb. 4 pg.
преглед
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът "Финансово право". Предмет. Метод. Основни начала на фин право
Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът “Финансово право”. Предмет. Метод. Основни начала на фин право
474.87 Kb. 5 pg.
преглед
Община велико търново счетоводна политика на община велико търново общи разпоредбиОбщина велико търново счетоводна политика на община велико търново общи разпоредби
Общината за отчитане, отразяване и представяне на информацията от дейността й във финансовия отчет
0.7 Mb. 5 pg.
преглед
Наредба за договаряне на работната заплатаНаредба за договаряне на работната заплата
Приета с пмс №129 от 07. 1991 г., обн., Дв, бр. 55 от 12. 07. 1991 г., изм., бр. 30 от 04. 1993 г., в сила от 03. 1993 г., бр. 40 от 11. 05. 1993 г
73.94 Kb. 1 pg.
преглед
Магистърски семинарМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
0.52 Mb. 4 pg.
преглед
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика. Съвременна организация на статистиката в България
112.64 Kb. 1 pg.
преглед
Модел за определяне на бюджетните отклонения на организацията в неопределена средаМодел за определяне на бюджетните отклонения на организацията в неопределена среда
Гл ас д-р Мая Руменова Ламбовска, унсс, катедра „Управление”, 0898 90 83 57, 02 62 52 314
283.34 Kb. 2 pg.
преглед
Проект насоки на ес относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежиПроект насоки на ес относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи
Насоки на ес относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи
0.74 Mb. 8 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Чл. (1) Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът
0.93 Mb. 5 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Чл. С този закон се уреждат условията и редът за осъществяване на публично-частното партньорство (пчп)
1.04 Mb. 5 pg.
преглед
Икономически университет –варна въпросник за комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’Икономически университет –варна въпросник за комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
За комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
59.03 Kb. 1 pg.
преглед
Докла дДокла д
Данъчният контрол е разновидност на финансовия контрол. Той е функция на специални органи за контрол. Има за обект производството по възникване, установяване и събиране на данъчните задължения от физически и юридически лица
247.5 Kb. 3 pg.
преглед
1618 София, бул. „Цар Борис III 136; Тел.: +359 2 81 87 2161618 София, бул. „Цар Борис III 136; Тел.: +359 2 81 87 216
Дф „Земеделие” на проекти по Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”
91.17 Kb. 1 pg.
преглед
Международните одиторски стандарти дават следната дефиниция на система за вътрешен контролМеждународните одиторски стандарти дават следната дефиниция на система за вътрешен контрол
435.73 Kb. 7 pg.
преглед

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом