Документация

План за развитие 2005-2013 годинаПлан за развитие 2005-2013 година
1.09 Mb. 8 pg.
преглед
Програм аПрограм а
За кандидат- докторантски конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 “икономика и управление”
146.28 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Чл. Законът урежда обществените отношения, свързани с организацията и управлението на туризма
0.58 Mb. 5 pg.
преглед
Туристите в българия как можем да гарантираме тяхната сигурност през 2003 г. Уважаеми дами и господаТуристите в българия как можем да гарантираме тяхната сигурност през 2003 г. Уважаеми дами и господа
През последните години в резултат на предприетите от държавните институции на Република България мерки, в това число и от Министерството на вътрешните работи, се очертава устойчива тенденция на намаляване на криминалните престъпления в страната
84.5 Kb. 1 pg.
преглед
За екотуризъмЗа екотуризъм
Австралия. Този стандарт ще формира основата на green globe 21 Програма за екотуристическа сертификация на екотуристически продукти по ексклузивно лицензионно споразумение
0.72 Mb. 5 pg.
преглед
Курс група 24 счет. И контрол-дово магистър пн 30- 00 зала 1-320 л одит и одиторска практика доц. Д-р георги тодоровКурс група 24 счет. И контрол-дово магистър пн 30- 00 зала 1-320 л одит и одиторска практика доц. Д-р георги тодоров
Вт 30- 00 зала 1-320 л счетоводство на капит. Дружест. Гл. Ас. Д-р петко захариев
233.77 Kb. 3 pg.
преглед
До акционерите на албена адДо акционерите на албена ад
Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се на извършения от нас одит
1.06 Mb. 16 pg.
преглед
Оповестяване на счетоводната политика на \"Съни Грийнс\" адОповестяване на счетоводната политика на "Съни Грийнс" ад
Национален Сметкоплан, принципи, правила и процедури. Консолидирания финансов отчет на “Съни Грийнс” ад е предназначен да задоволи потребностите от актуална и обективна икономическа информация на акционери, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други потребители на счетоводна информация
119.18 Kb. 1 pg.
преглед
Проспек тПроспек т
Проспектът съдържа цялата информация за „торготерм” ад кюстендил, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с него, преди да вземат решение да инвестират
1.64 Mb. 23 pg.
преглед
Определяне стойността на „Калиакра ад посредствомОпределяне стойността на „Калиакра ад посредством
Икономически алтернативи”. Акцентът в нея беше поставен върху актуалните модели за оценка на действащи компании, основаващи се на метода на дисконтираните бъдещи парични потоци, като в детайли бе представен dcf моделът за оценка на цели предприятия
383.42 Kb. 3 pg.
преглед
Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлаганеНаредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
Чл. (1) С наредбата се уреждат изискванията към съдържанието на обосновката на справедливата цена на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчните методи, в случаите на
153.8 Kb. 1 pg.
преглед
Имуществото на предприятието – обект наИмуществото на предприятието – обект на
За родоначалник на счетоводната отчетност се смята италианския математик Лука Пачиоли, който през 1492г написва книга, в която има раздел за водене на двойното счетоводство (двустранно)
133.92 Kb. 1 pg.
преглед
Силвия трифоноваСилвия трифонова
Рискове от функционирането на паричния съвет за банковата система и 174 макроикономиката
84.96 Kb. 1 pg.
преглед
Въпросни к за държавен изпит за специалност \"Икономика на търговията\"Въпросни к за държавен изпит за специалност "Икономика на търговията"
Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната търговска дейност: обща характеристика и съдържателни елементи
76.41 Kb. 1 pg.
преглед
Указания за попълване на справкитеУказания за попълване на справките
За образуване на цените при производство на електрическа енергия атомна електроцентрала и от термични централи
90.94 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом