Документация

Община бургас план за развитие 2007-2013Община бургас план за развитие 2007-2013
Структура и изработване на новия план за устройство на територията на община Бургас
6.68 Mb. 49 pg.
преглед
Проект!!! Стратегическа рамка на Стратегията за местно развитие на Община АрдиноПроект!!! Стратегическа рамка на Стратегията за местно развитие на Община Ардино
Родопски силивряк и др; повишена мотивация сред младите хора в общината за повишаване на квалификацията им и образователното им ниво; в ход са различни проекти за насърчаване на заетостта и в сферата на социалното подпомагане
86.44 Kb. 1 pg.
преглед
Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома нПрограм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н
Програмата за развитие на туризма в Община Роман е създадена на основание чл. 10 ал. 1 от Закана за туризма в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Общинската стратегия за развитие / Общински план за развитие/ и съществуващите местни туристически ресурси
177 Kb. 1 pg.
преглед
Стратегически план за развитие на туризма вСтратегически план за развитие на туризма в
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
262.58 Kb. 4 pg.
преглед
Основание за разработване на ео на оуп на курортно-туристическа локализация \"самоков-боровец-бели искър\"Основание за разработване на ео на оуп на курортно-туристическа локализация "самоков-боровец-бели искър"
Основание за разработване на ео на оуп на курортно-туристическа локализация “самоков-боровец-бели искър”
0.92 Mb. 10 pg.
преглед
Областен план за развитие актуализация 2001Областен план за развитие актуализация 2001
Смолян, бул. “ България “ №14, тел. 62892, факс 62333, e-mail: obl adm
0.74 Mb. 10 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007 2013Общински план за развитие 2007 2013
Секторни анализи и анализ на социално – икономическото развитие на общината стр. 7
1.9 Mb. 17 pg.
преглед
Европейски фонд за регионално развитиеЕвропейски фонд за регионално развитие
Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида” в Община Чепеларе, Област Смолян”
0.57 Mb. 4 pg.
преглед
Тема: строителство, строителен контролТема: строителство, строителен контрол
Представители на туристическия и хотелиерския бизнес, неправителствени и творчески организации подкрепиха кандидата за кмет на столицата от герб йорданка Фандъкова за проекта София да стане Европейска столица на културата през 2019 година
1.25 Mb. 13 pg.
преглед
Правна кантора „Евролекс България Национална стратегия за развитие на минната индустрияПравна кантора „Евролекс България Национална стратегия за развитие на минната индустрия
Обобщение на силните и слаби страни на минната индустрия в България (swot анализ) 10
373.13 Kb. 4 pg.
преглед
Няма място за лекарство там, където товаНяма място за лекарство там, където това
Пречки пред навлизане в бизнеса и системни източници на корупция в местната администрация
0.96 Mb. 7 pg.
преглед
Администриране на регулаторните режими модерно регулиранеАдминистриране на регулаторните режими модерно регулиране
Информационна система за мониторинг на администрирането на регулаторни режими
0.66 Mb. 12 pg.
преглед
Колективен трудов договорКолективен трудов договор
Бдж – Пътнически превози” еоод наричано по-нататък “Дружеството” и “Работодател”, представлявано от инж. Георги Иванов – Управител и Методи Христов – Управител, от една страна
371.79 Kb. 3 pg.
преглед
Стратегически план за развитието на културния туризъм в българия (Обобщен анализ)Стратегически план за развитието на културния туризъм в българия (Обобщен анализ)
Развитие на туризма в Европа и стратегическо позициониране на България в европейския туристически пазар. 4
0.59 Mb. 10 pg.
преглед
Б ългарска туристическа камараБ ългарска туристическа камара
Българска туристическа камара софия 1000 Тел.: 02/987 40 59
76.11 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом