Доклад

Христо Ботев – един световен поет ДокладХристо Ботев – един световен поет Доклад
Христо Ботев. В неговата поезия, преведена на над 25 езика, читателя открива вечните проблеми за свободата, робството и правото на избор, пречупени през призмата на един изстрадал народ. Това прави неговите творби част от световното литературно наследство
Доклад 21.25 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на околната среда и водитеМинистерство на околната среда и водите
Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв – Велико Търново като част от нсмос – подсистема “въздух”
Доклад 67.38 Kb. 1 pg.
преглед
Междинен доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад през първото тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцкМеждинен доклад за дейността на "захарни заводи" ад през първото тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
За дейността на “захарни заводи” ад през първото тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
Доклад 39.69 Kb. 1 pg.
преглед
Доклад за дейносттаДоклад за дейността
България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство
Доклад 56.42 Kb. 1 pg.
преглед
Доклад за дейността 2010 година \"арома\" ад 1271 София, ул. \"Кирил Благоев\" 12 тел. (+359 2 )Доклад за дейността 2010 година "арома" ад 1271 София, ул. "Кирил Благоев" 12 тел. (+359 2 )
Арома” ад (съкр. Арома), гр. София е регистрирана по фирмено дело №21344 по описа на сгс, фо, за 1991 г., парт. №173, том 5, стр. 6, Булстат 831643066, данъчен №2224014743
Доклад 145.01 Kb. 1 pg.
преглед
Годишен доклад за дейносттаГодишен доклад за дейността
Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2009 г до 31 декември 2009 г
Доклад 497.72 Kb. 14 pg.
преглед
Консолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 декември 2011 годинаКонсолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 декември 2011 година
Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл. 32а, ал. 2 от Наредба №2
Доклад 1.27 Mb. 12 pg.
преглед
Консолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 юни 2012 годинаКонсолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 юни 2012 година
Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл. 32а, ал. 2 от Наредба №2
Доклад 1.36 Mb. 13 pg.
преглед
Доклад за мисиите през м септември и м октомвриДоклад за мисиите през м септември и м октомври
Преглед на основни документи относно предисторията и актуалните развития на зби и саи за държавни служители в България
Доклад 0.53 Mb. 4 pg.
преглед
Доклад „Зелената икономика на България тенденции и изводи, изготвен отДоклад „Зелената икономика на България тенденции и изводи, изготвен от
Зеленият растеж обаче има висока цена, която бедните и развиващите се страни не могат да платят. Възможностите и ограниченията за развитие на зелената икономика са една от най-дискутираните теми и на състоялата се неотдавна конференция „Рио+20“
Доклад 293.87 Kb. 1 pg.
преглед
Доклад за дейността на софарма адДоклад за дейността на софарма ад
Преглед на развитието, резултатите от дейността и на състоянието на софарма ад през 2006г
Доклад 359.78 Kb. 3 pg.
преглед
Консолидиран годишен докладКонсолидиран годишен доклад
Индустриални предприятия – Химическа промишленост, металургия, производство на цимент и гипс, петролни бази; 7
Доклад 1.39 Mb. 18 pg.
преглед
Проектодоклад: Предявен е иск за заплащане на обезщетение за нанесении вреди на превозния товар в размер по приложени фактури, възлизащ общо на 41 222,36 лвПроектодоклад: Предявен е иск за заплащане на обезщетение за нанесении вреди на превозния товар в размер по приложени фактури, възлизащ общо на 41 222,36 лв
Предявен е иск за заплащане на обезщетение за нанесении вреди на превозния товар в размер по приложени фактури, възлизащ общо на 41 222,36 лв., от който 40 862,36 лв стойността на унищожената стока и бидони и 360 лв платени разноски на “Б.”,, както и мораторна лихва общо в размер на 5 884,11 лв
Доклад 90.53 Kb. 1 pg.
преглед
Докладът включва няколко теми, които логично произтичат от цялата работа през последните месеци в КопривщицаДокладът включва няколко теми, които логично произтичат от цялата работа през последните месеци в Копривщица
Предложения за промени на вътрешните нормативни документи, нормативните документи на Общински съвет Копривщица, етичните норми на поведение и деклариране на конфликт на интереси
Доклад 244.06 Kb. 1 pg.
преглед
Доклад на управителния съвет на музикаутор за дейността на сдружението за 2011 гДоклад на управителния съвет на музикаутор за дейността на сдружението за 2011 г
Отчетен доклад на управителния съвет на музикаутор за дейността на сдружението за 2011 г
Доклад 217.85 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   271
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом